herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

546/2012 w sprawie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych oraz ich wykorzystania

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych oraz ich wykorzystania

Treść zapytania: Ile udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych i ile podpisano umów? Proszę o podanie wykazu z którymi podpisano te umowy. Czy objęto kontrolą sposób wykorzystania dotacji? Czy stwierdzono przypadki przyznania dotacji niezgodnie z przepisami lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem?Jaka kwota została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem Stowarzyszenia Rewalidacyjno-Opiekuńczo Wychowawczego w Barlinku? Czy Zarząd podjął decyzję o zwrocie tej dotacji?

 

Treść odpowiedzi :

W ramach „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” przyznano dotacje w wysokości 19.900 zł. Podpisano umowy z 4 organizacjami pozarządowymi:

-          Międzyszkolny Klub Sportowy SZKUNER – dotacja w wysokości 900 zł. w ramach z zadania: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Termin realizacji zadania określony w ofercie konkursowej upłynął  7 sierpnia 2012 r. Organizacja przedstawiła odpowiednie sprawozdanie końcowe z którego wynika, że dotacja była wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

-          Stowarzyszenie ISKRA – przyznano 2 dotacje w wysokości 2.200 zł. oraz 3.800 zł. w zakresie: edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej. Termin realizacji zadań zgodnie z przedstawioną ofertą konkursową upływa 31 grudnia 2012 r.

-          Towarzystwo Miłośników Barlinka – dotacja w wysokości 3.000 zł z zakresu edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej. Termin realizacji zadania zgodnie z przedstawioną ofertą upłynął 20 listopada 2012 r

-          Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria  p.w. św. Wojciecha – dotacja w wysokości 10.000 zł w zakresie: prowadzenie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji zadania – 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie art. 18.1 mówi, że sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono, z uwagi na brak aktualnych orzeczeń i opinii u części wychowanków i dzieci, tj. dokumentacji dających podstawę objęcia zajęciami w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przedstawiano Starostwu zawyżoną liczbę w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, co spowodowało wypłacenie niesłusznie zwiększonej dotacji w łącznej wysokości 24.422,62zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-12-2012 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2012 11:37