herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

544/2012 w sprawie realizacji projektu pn.: "Budowa i rozbudowa obiektów SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku."

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa i rozbudowa obiektów SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.”

 

Treść zapytania: W miesiącu marcu br. Rada Powiatu przegłosowała uchwałę w sprawie współpracy z gminą Barlinek o dofinansowanie Szpitala w Barlinku. Jak słyszeliśmy był to warunek niezbędny do uchwalenia dotacji przez gminę Barlinek. Moje pytanie brzmi czy podpisano umowę z Gminą Barlinek, jaką uzyskaliśmy pomoc finansową i co z realizacją tego projektu? Ile kosztował projekt? Jakie koszty poniósł Szpital i czy jest już realizacja tego projektu?

 

Treść odpowiedzi :

Przygotowany został projekt umowy pomiędzy Powiatem, a Gminą Barlinek dot. dofinansowania przez gminę przedmiotowej inwestycji, który został w dniu 27.07.2012 przesłany Gminie. Dnia 06.09.2012 roku Burmistrz Barlinka zaproponował aby w umowie ująć zapisy, że Powiat zobowiązuje się w latach 2013-2014 do udzielenia Szpitalowi dotacji w określonej kwocie oraz zobowiązuje się do zwrotu Gminie Barlinek dotacji udzielonej przez Gminę w przypadku nie wywiązania się z deklarowanych ustaleń.

W dniu 24.09.2012 roku zwrócono się pismem do Skarbnika Powiatu o udzielenie informacji, czy możliwym będzie, zgodnie z propozycją Burmistrza zabezpieczenie środków finansowych w budżetach Powiatu w latach 2013 – 2014 z przeznaczeniem na ww. cel. W dniu 11 października otrzymano odpowiedź, z której wynika, że w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu oraz realizacją już rozpoczętych inwestycji i zadań powodujących dodatkowe obciążenie budżetu nie ma możliwości ujęcia w budżetach na wskazane lata środków na przedmiotowe zadanie.

Zarząd Powiatu w dniu 06.11.2012 roku, po dokonaniu analizy zaproponowanych zapisów w umowie dot. szpitala w Barlinku, z uwagina planowany w najbliższym czasie proces komercjalizacji szpitala w Barlinku, tym samym konieczność przejęcia przez Powiat zobowiązań Szpitala, postanowił nie wyrazić zgody na proponowaną treść zapisów w umowie. O powyższej decyzji w dniu 12 listopada 2012 roku poinformowano Burmistrza Barlinka. Obecnie oczekujemy na stanowisko Burmistrza w przedmiocie sprawy.

W chwili obecnej rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i strony (Szpital i wykonawca) są w trakcie podpisywania szczegółowych umów o wykonawstwo.

Przedsięwzięcie budowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Barlinku zamyka się kwotą 11,5 mln. zł, z czego 298 tys. zł jest to kwota jaką Szpital już poniósł jako koszty dokumentacji technicznej;

Realizacja projektu rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu szczegółowych umów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-12-2012 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2012 11:34