herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

528/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp - kontynuacja interpelacji

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania: Jedną ważną sprawą jest sprawa gospodarowania mieniem. Zarząd Powiatu zapoznawał się z różnymi materiałami. Po przejrzeniu odpowiedzi na interpelacje zauważyłem , że są równie bulwersujące jak ta jaką otrzymałem odnośnie procedur tam gdzie chodzi o pieniądze Powiatu. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kontroli, w których ewidentnie stwierdza się, że naruszono prawo w zakresie umowy z Fundacją TPP. Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku potwierdza nieprawdę, że wszystkie rozliczenia były dokonywane prawidłowo. Jeżeli coś jest nie tak powinno się to zgłaszać do Prokuratury. Czy Zarząd Powiatu jest w stanie podjąć decyzję w sprawie zawiadomienia NIK-u o przeprowadzenie kontroli lub  skierowania sprawy do Prokuratury. Niech Sekretarz przygotuje informację, czy wszystko było przekazywane tylko pismem, czy jest jakiś ślad po działaniach Zarządu Powiatu?

 

w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp - kontynuacja interpelacji

Odpowiadając na powyższe, należy zwrócić szczególną uwagę, iż nieprawidłowości
w zakresie określenia i realizacji warunków umowy Nr 1/2010/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją TPP w Szczecinie  zostały stwierdzone podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26.02.2008r. do 07.03.2008r. (protokół Nr KR.0913/4/2008 z dnia 07.04.2008r.) przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Co więcej, kolejna kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od dnia 09.02.2010r. do 10.03.2010r. (protokół Nr KR.0913/1/2010 z dnia 23.03.2010r.) przez ten sam organ potwierdziła, że w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w powyższym zakresie.

W obu przypadkach, wyniki kontroli zostały przedstawione Zarządowi Powiatu w Myśliborzu. Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku na podstawie wystąpienia pokontrolnego:
Nr  KR.0913/4/2008 z dnia 19.05.2008r. oraz Nr KR.0913/1/2010 z dnia 26.04.2010r. został zobowiązany przez ówczesnego Wicestarostę Wojciecha Wojtkiewicza do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.

Bezspornym pozostaje fakt, iż nieprawidłowości stanowiące przedmiot Pańskiej interpelacji z dnia 31.10.2012r.  zostały stwierdzone w latach 2008-2010, a więc w czasie, kiedy piastował Pan urząd Wicestarosty. Zatem określenie wagi nieprawidłowości,
a w szczególności podjęcie decyzji w sprawie zawiadomienia NIK o przeprowadzenie kontroli lub skierowania sprawy do Prokuratury należało niewątpliwie do  Zarządu Powiatu III kadencji.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na duże zainteresowanie powyższym tematem, obecny Starosta upoważnił Naczelnika Wydziału Kontroli tutejszego Urzędu do przeprowadzenia kontroli doraźnej dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem przy ZSP Nr 1 w Barlinku Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp.

W wyniku przeprowadzonych w dniach 26 stycznia oraz w dniach 1 i 3 marca 2012 roku  czynności kontrolnych, kontrolujący zakwestionował warunki przedmiotowej umowy. Mając na uwadze ustalenia zawarte w sprawozdaniu z kontroli doraźnej nr KR.1711.1.2.2012  z dnia 22 marca 2012 roku umowa stanowiąca przedmiot kontroli została przekazana do kancelarii prawnej celem wydania opinii.

Opinia wydana w dniu 26 czerwca 2012 roku  przez radcę prawnego wskazuje, iż przyjęte przez strony rozwiązania polegające na kompensacie czynszu z poczynionymi przez Fundację nakładami na przedmiotową nieruchomość uznać należy za mające na celu przede wszystkim utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie użytkowym. Z uwagi na upływ czasu od daty zawarcia umowy i związaną z tym zmianą stosunków społeczno-ekonomicznych należałoby rozważyć możliwość podjęcia z najemcą rozmów mających na celu zmianę postanowień umowy w zakresie wysokości czynszu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:16