herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

523/2012 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Podane zostały informacje dotyczące edukacji ekologicznej. Podejmując uchwałę o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego Rada Powiatu założyła sobie horyzont czasowy na utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Graniczącą datą był rok 2006. Nie udało się w II i III kadencji tego utworzyć, to może w IV kadencji się uda i określimy czasowe ramy powstania takiej jednostki. Może wspólnie ze stowarzyszeniem. Jeśli się nie uda, to należy wykreślić to zadanie ze strategii.

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej

Niniejszym wyjaśniam, że w dokumencie „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 – 2013” przyjętym przez Radę Powiatu Uchwałą
Nr XXII/161/04 z dnia 22 września 2004 roku, w Rozdziale VI Projekty realizacyjne, w Tabeli Nr 32 Wykaz projektów realizacyjnych, pod poz. 1, wymieniono projekt pn. „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej” jako instrument do osiągnięcia wyznaczonych w strategii następujących celów szczegółowych i priorytetów:

1.1. Skuteczna ochrona obszarów cennych przyrodniczo, w szczególności lasów. Ranga: niska

3.1. Zrównoważona gospodarka bogactwami naturalnymi. Ranga (priorytet): niska

Dwa ww. cele szczegółowe mają być realizowane przez ten projekt w największym stopniu.

Ponadto trzy cele szczegółowe o niższym stopniu realizacji tj.

1.5. Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. Ranga (priorytet): średnia.

4.4. Systematyczna i rozwinięta współpraca lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami edukacyjnymi i akademickimi w Polsce oraz za granicą. Ranga (priorytet): niska

5.2. Ustawiczna współpraca lokalnych środowisk opiniotwórczych.  Ranga (priorytet): średnia.

W przyjętym harmonogramie realizacji „Strategii… ” (Tabela Nr 34.) nie określono terminu realizacji projektu pn. „Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej”. W latach 2007 - 2009 Starostwo podejmowało próby utworzenia tego centrum w Powiecie, ale bezskutecznie.

Projekt ten w przyjętej formie i w okresie obowiązywania „Strategii…” w obecnej IV kadencji Rady Powiatu, podobnie jak w poprzednich kadencjach, również nie zostanie  zrealizowany albowiem został on już praktycznie zastąpiony przez liczne formy prowadzenia edukacji ekologicznej realizowane przez np. gminy i nadleśnictwa takie jak: audiowizualne sale edukacji przyrodniczo leśnej, ścieżki ekologiczne na terenach leśnych, pracownie edukacyjne.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz samorządy gminne wspierały organizacyjnie i finansowo edukację ekologiczną. W tym celu przekazywano co roku środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną prowadzoną w szkołach (konkursy, seminaria, warsztaty i wycieczki ekologiczne) oraz na poprawę stanu środowiska w Powiecie Myśliborskim.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:05