herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

521/2012 w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę z roku 2005 Zarządu Powiatu z tego tytułu, że odroczył na okres ponad rok czasu. Okazuje się, że nic się nie zmieniło. W 2005 roku zapada uchwała RIO dostępna w Internecie i ona cały czas funkcjonuje we wrześniu tamta pożyczka znowu na kolejne dziesięć lat. Jak to się ma do przepisów prawa. Czytaliśmy ile mieszkaniec Myśliborza naruszeń prawa stwierdził w grudniu przez Radę Powiatu i w miesiącu kwietniu. Jak się do tego ma wiarygodność sprawozdań i zarazem do promowania zasad etycznego postępowania jak się odpisuje w taki a nie inny sposób? Jak to się ma do wiarygodności, do efektów jeżeli odraczamy terminy płatności? To co zrobiliśmy na początku kadencji, że 22 mln zł obligacji postanowiliśmy przeznaczyć na spłatę wcześniej podjętych zobowiązań jeszcze w roku 2005 i to jak Pani

Alicja Karczewska odpowiedziała, że będzie to kosztowało około 10 mln. zł dodatkowo. Kolejny kredyt to był 5.400.000zł - długoterminowy. My mówimy, że brakuje pieniędzy,
a z drugiej strony, czy działamy efektywnie? Te pieniądze, które znowu odroczyliśmy na dziesięć lat, to nie ma takiego banku, który by nam dawał pieniądze.

 

w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek

Informuję, że odroczenie terminu spłaty udzielonych pożyczek było zasadne, z powodu nie obciążenia na początku funkcjonowania spółki – Szpitala w Dębnie  dodatkowymi zobowiązaniami oraz możliwością przeprowadzenia restrukturyzacji nowo powstałej spółki. Podobna sytuacja miała miejsce przy konstrukcji WPF , gdzie wyemitowane trzy serie obligacji o łącznej wartości 22.000.000 zł zostały zrestrukturyzowane z przesunięciem terminu ich wykupu od roku 2015 oraz wydłużeniem terminu ich spłaty o dwa lata tj. do 2027roku.  Wobec powyższego Powiat Myśliborski spełniał będzie reguły zgodne z art. 243  ustawy o finansach publicznych. W myśl cytowanego przepisu organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że łączna kwota spłat rat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:02