herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

519/2012 w sprawie higieny szpitalnej w Szpitalu w Dębnie - kontynuacja interpelacji

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Na ostatniej sesji zadałem pytanie dotyczące higieny szpitalnej. Zapytałem jakie Starosta podjął działania w tej sprawie. Nie było to po to by przyłożyć Staroście lecz jedynie w trosce o pacjentów, którzy przebywają w szpitalu. Z Informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego  odczytać można było, że higiena  w szpitalu nie dotyczy tego sprawozdania. Natomiast Starosta na moje pytanie w zakresie higieny szpitalnej udzielił odpowiedzi:W ślad za informacją przekazaną przez Szpital informuję, że procedury higieny szpitalnej funkcjonują w szpitalu od dawna. Są regularnie poddawane aktualizacji i uzupełnieniom. Ponadto, 2 cząstkowe kontrole Sanepidu, które miały miejsce w sierpniu tego roku, potwierdziły zgodność obowiązujących w placówce procedur i ich wdrożenia z wymogami w tym zakresie.Zarząd na jednym z posiedzeń zapoznał się z pismemDyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Magdaleny Małyska. Zapytałem czy podpis na piśmie należy do niej, potwierdziła, że tak. Pismo z dnia 6 sierpnia 2012 roku o następującej treści: Praca zespołu sprzątającego jest kierowana przez Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,a operacyjnie na odcinkach przez pielęgniarki koordynujące poszczególnych oddziałów. Brak procedur higieny szpitalnej, częste i długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników tej grupy powodują dużą dezorganizację pracy, a co za tym idzie nie utrzymywanie odpowiedniego poziomu czystości na poszczególnych odcinkach. Ze względu na ilość odwiedzających, pacjentów prowadzone prace rentowe istnieje zwiększone ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych w związku z czym od września zostanie wyznaczona koordynująca sekcja utrzymania czystości, odpowiedzialna za przeszkolenie nowych osób oraz grafiki pracy. Personel zostanie uzupełniony o pracownice z kuchni szpitalnej. Opracujemy i wdrożymy procedury higieny szpitalnej. Jak to się ma do tego pod czym podpisuje się Starosta. To później zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy Starosta – funkcjonariusz publiczny może takie rzeczy podpisywać? Czy to nie jest karalne?  Zwrócę się z tym do odpowiednich organów


w sprawie higieny szpitalnej w Szpitalu w Dębnie - kontynuacja interpelacji

W zakresie procedury dot. higieny szpitalnej w szpitalu w Dębnie informuje, że Dyrektor podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na interpelacje złożone po wrześniowej sesji Rady Powiatu: „Procedury higieny szpitalnej funkcjonują w szpitalu od dawna. Są regularnie poddawane aktualizacji i uzupełnieniom. Ponadto warto chyba w tym miejscu wspomnieć, iż dwie cząstkowe kontrole Sanepidu, które miały miejsce w sierpniu tego roku, potwierdziły zgodność obowiązujących w placówce procedur i ich wdrożenia z wymogami w tym zakresie”.

Ponadto, przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu był m.in. raport/sprawozdanie dyrektora szpitala, który dotyczył sytuacji w momencie objęcia stanowiska Dyrektora, nie zaś bieżącej. Sformułowanie na temat braku procedur dotyczyło ich niespójności, wielości (liczebność procedur powodowała problem z opanowaniem ich przez nowe osoby, a także dezorganizację w niektórych zakresach), a tym samym braku przejrzystości, co komplikowało kontrolę ich wykonania i nadzór.

Intensywne i prowadzone na szeroką skalę prace remontowe zawsze sprzyjają zwiększonemu ryzyku w zakresie higieny stąd taka informacja również musiała do Zarządu trafić. Zgodnie z wcześniejszymi planami, w Szpitalu rozwiązany został problem obsady w ramach sekcji utrzymania czystości (osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach zostały na ten czas uzupełnione pracownikami tymczasowymi, a z dniem 7 listopada 2012 dotychczasowa obsada kuchni szpitalnej zasiliła również te sekcję). Obecnie trwają pracę na scaleniem    i ujednoliceniem procedur higieny szpitalnej, tak aby nowi pracownicy podejmujący pracę   w tym zakresie, poza przeszkoleniem mieli jedno, przejrzyste źródło procedur postępowania. 

Wydane zostało również Zarządzenie dyrektora w/s odwiedzin, regulujące zasady odwiedzin na oddziałach szpitalnych w taki sposób aby z jednej strony nie ograniczać możliwości kontaktu rodziny z osobą hospitalizowaną, a z drugiej strony zminimalizować ryzyko zewnętrznych zakażeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 07:57