Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

513/2012 w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże "Chłopowo" - droga krajowa nr 23

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:W związku z planowanym otwarciem kopalni kruszyw mineralnych w Chłopowie przygotowane są dwa warianty tras, którymi będzie wywożone kruszywo.

I Chłopowo – Pniów – Rościn

II Chłopowo – Pniów Nawrocko

W żadnym z tych wariantów drogi powiatowe nie spełniają parametrów. Jaki jest koszt dostosowania tych dróg do transportu ciężkiego? Niezbędne jest ich poszerzenie,
a w poszczególnych miejscowościach jak Rościn czy Nawrocko dla bezpieczeństwa pieszych powinno wybudować się tam chodniki, kto wyłoży środki finansowe na ten cel? Z uzyskanych informacji z Gminy Myślibórz Wicestarosta zagwarantował, że pieniądze się znajdą. Czy te pieniądze już się znalazły?Co z chodnikami dla pieszych i co z jezdniami, które są za wąskie?

 


w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże „Chłopowo” – droga krajowa nr 23

Na podstawie prowadzonych rozmów pomiędzy Powiatem Myśliborskim, a właścicielem kopalni Szczecińskimi Kopalniami Surowców Mineralnych S.A. (SKSM S.A.) w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże „Chłopowo” – droga krajowa nr 23 w sierpniu 2010 roku ustalono następującą trasę określoną jako wariant I:

Wariant I Chłopowo – Pniów (skrzyżowanie) droga powiatowa nr 2122Z – Rościn droga powiatowa nr 2119Z - Nawrocko (skrzyżowanie) droga powiatowa nr 2122Z – do drogi krajowej nr 23 (o dł. 11,9 km) oraz na podstawie raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trasą alternatywną wariant II (z pominięciem m. Rościn) przebiegająca przez:

Wariant II Chłopowo – Pniów (skrzyżowanie) droga powiatowa nr 2122Z Nawrocko (początek zabudowy) – droga gruntowa gminna na dz. nr 200 i 199/1 obr. Nawrocko
i dz. nr 294 obr. Rościn, wł. gm. Myślibórz – droga powiatowa nr 2120Z do Nawrocka (skrzyżowanie) – droga powiatowa nr 2122Z do drogi krajowej nr 23.

Wariant I został w całości poddany ocenie stanu technicznego i nośności drogi. Na podstawie pomiaru ugięć sprężystych ustalono, że część omawianej trasy posiada ugięcie przekraczając dopuszczalne dla transportu ciężkiego przewidzianego w trakcie eksploatacji kopalni. Ponadto omawiane drogi nie posiadają wymaganych parametrów geometrycznych tj. szerokości, która zawęża miejscami jezdnię do 5,0 m w zwartym zadrzewieniu.

Wariant I dodatkowo przebiega przez teren o zwartej zabudowie w wielu przypadkach przedwojennej tj. miejscowość Rościn, którego mieszkańcy jak również mieszkańcy Nawrocka podczas konsultacji społecznych wyrazili sprzeciw w sprawie transportu kruszyw ze złoża „Chłopowo” omawianą trasą. W chwili obecnej szczegółowo można określić koszt przebudowy drogi w m. Rościn na dł. 850 m, który szacuje się na ok. 1 100 000 zł.

Wariant II z uwagi na pominięcie miejscowości Rościn przebiega drogą powiatowa nr 2122Z na odcinku Pniów (skrzyżowanie) – Nawrocko (nie objętej badaniem stanu technicznego i nośności drogi), co nie pozwala określić parametru nośności w celu przejazdu ciężkiego transportu przewidzianego w trakcie eksploatacji kopalni, dodatkowo omawiany odcinek drogi ma bardzo niskie parametry geometryczne tj. szerokość jezdni 3,5 m.

Ponadto wariant II przebiega przez gruntowe drogi gminne łącząc drogę powiatowa nr 2122Z i 2120Z, które zgodnie z zaleceniami dla transportu ciężkiego muszą zostać utwardzone.

Przedstawione trasy zarówno wariant I i II wymagają gruntownych remontów oraz przebudowy w tym celu Powiat Myśliborski w trakcie spotkań z SKSM S.A. przestawił swoje stanowisko polegające na tym, że całość kosztów przebudowy i remontu dróg powiatowych w celu transportu kruszyw z kopalni poniesie SKSM S.A.

W związku z planowaną działalnością przez SKSM S.A. Powiat Myśliborski zadeklarował pomoc i współpracę przy remoncie i przebudowie dróg powiatowych obejmującą wykonanie dokumentacji (wraz z ujęciem chodników w obszarze zabudowanym), pozyskanie środków
z programów pomocowych i nadzór nad realizacją inwestycji.

SKSM S.A. uzależnia podjęcie szczegółowych rozmów na temat zabezpieczenia środków finansowych od pozyskania koncesji na wydobycie kruszyw ze złoża „Chłopowo”. Z uwagi na powyższe w chwili obecnej brak jest porozumień w zakresie wysokości finansowania remontu i przebudowy dróg przez SKSM S.A.

Zabezpieczenie przez SKSM S.A. całości środków koniecznych na realizację remontu i przebudowy dróg powiatowych jest warunkiem dalszej współpracy Powiatu Myśliborskiego
z SKSM S.A. Nie zabezpieczenie środków finansowych na rzeczowe wykonanie przez SKSM S.A. remontu i przebudowy dróg zmusi zarządcę dróg powiatowych do wprowadzenia ograniczeń nośności na drogach nie spełniających parametrów technicznych.

Zarządca dróg powiatowych zwróci się wtedy z wnioskiem do Starosty jako organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych o wprowadzenie administracyjnego ograniczenia w ruchu ciężkich pojazdów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 13:23