herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

509/2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie wydatków:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania: Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku wnioskował do Zarządu Powiatu o zwiększenie wydatków o kwotę 931.698,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dnia   12 października br. Zarząd zdecydował o zwiększeniu wydatków dla w/w szkoły o kwotę 390.832,00 zł, brakuje więc 540.846,00 zł do złożonego wniosku przez Dyrektora szkoły. Czy wniosek Dyrektora był zasadny? Czy Zarząd dokonał analizy finansowej Zespołu pod kątem zasadności wniosku? Z tego wynika, że Dyrektor pisząc wniosek na wynagrodzenia   i pochodne chce też środki finansowe na inne cele.

 

 w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie wydatków:

 

Informuję, że wniosek Dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków
o kwotę 981.698 zł zawierał prognozowane potrzeby jednostki do końca roku, gdzie Dyrektor zakładał ich konieczność w związku z połączeniem jednostek oświatowych tj. ZSP nr 1 przy ul. Szosowej z ZSP nr 2 przy ul. Jeziornej w Barlinku. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych w ZSP nr 2 z dniem 31 sierpnia 2012r. wyliczony został pozostały plan wydatków. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 112/424/2012 z dnia 12.10.2012r. powyższy plan w wartości 390.832 zł  został uzupełniony w planie wydatków ZSP nr 1 w Barlinku, w związku z włączeniem do obsługi finansowej planu wydatków ZSP nr 2. Analiza koniecznych potrzeb finansowych dokonywana jest nie tylko w tej jednostce. Brak zabezpieczenia planu wydatków dotyka wszystkie jednostki w Powiecie, stąd Zarząd Powiatu analizuje każdego m-ca zasadność, konieczność potrzeb i jednocześnie w miarę możliwości plany finansowe jednostek są uzupełniane poprzez dokonywanie zmian między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 13:15