herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

506/2012 w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania: Dnia 19.09.2012 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu wbrew uchwale Rady Powiatu Nr L/394/2010 z dnia 29 września 2010 roku odroczył spłaty pożyczek udzielonych dla Szpitala w Dębnie do dnia 31 grudnia 2022 roku. Jakie będą konsekwencje finansowe podjętych decyzji o odroczeniu spłaty?

 


w sprawie odroczenia terminu spłaty udzielonych pożyczek

Odroczenie terminu spłaty udzielonych pożyczek miało na celu nie obciążać już na początku funkcjonowania spółki – Szpitala w Dębnie dodatkowymi zobowiązaniami oraz umożliwić  przeprowadzenie restrukturyzacji nowo powstałej spółki. Podobna sytuacja miała miejsce przy konstrukcji WPF, gdzie wyemitowane trzy serie obligacji o łącznej wartości 22.000.000 zł zostały zrestrukturyzowane z przesunięciem terminu ich wykupu od roku 2015 oraz wydłużeniem terminu ich spłaty o dwa lata tj. do 2027 roku. Wobec powyższego Powiat Myśliborski spełniał będzie reguły zgodne z art. 243  ustawy o finansach publicznych.
W myśl cytowanego przepisu organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że łączna kwota spłat rat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz
z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonycho dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Nie można mówić o naruszeniu uchwały Rady Powiatu Nr L/394/2010 ponieważ zgodnie z uchwałą Nr XXVII/254/2012  z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, Rada wskazała zobowiązania, które nie podlegają przejęciu, a wykonanie uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 13:11