herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

503/2012 w sprawie wycofania z obiegu prawnego uchwały Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 stycznia 2012r

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Co z uchwałą z sesji styczniowej w sprawie nadania aktu założycielskiego oraz pierwszego Statutu nadanego dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu? W grudniu ubiegłego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozłączenia ZPOW „Szkuner”
w Myśliborzu i wyodrębniono MOS i Dom Wczasów Dziecięcych. W tej sytuacji Rada Powiatu nie miała prawa wynikającego z ustawy o systemie oświaty do tego, aby podjąć taką uchwałę, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji szkoły, czy placówki. Wnioskuję
o wycofanie tej uchwały.

 

 

w sprawie wycofania z obiegu prawnego uchwały Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 stycznia 2012r

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rada pedagogiczna jest organem, w którego kompetencji leży przygotowanie i przyjmowanie zmian statutu szkoły (jednostki). W związku z faktem utworzenia w Zespole wspólnej Rady Pedagogicznej, po rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowo-wychowawczych ,,Szkuner” w Myśliborzu brak było w każdej z wyodrębnionych jednostek zarówno wyodrębnionej treści Statutu jaki organu, który mógłby statut jednostki przygotować wprowadzając stosowne, w związku z rozwiązaniem Zespołu, zmiany. Jak wynika z powyższego, rozwiązanie zespołu nie było dla jednostek je tworzących jedynie odzyskaniem organizacyjnej samodzielności, bowiem w trakcie funkcjonowania Zespoły jednostki takiej samodzielności w pełni nie miały. W tych okolicznościach organ prowadzący – Rada Powiatu - nie mógł pozostawić utworzonej jednostki bez aktu wewnętrznie regulującego funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Powiatu. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują alternatywnego dla takich sytuacji trybu nadania jednostce aktu regulującego wewnętrznie funkcjonowanie placówki.
Z tych względów nadanie statutu zarówno Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu Szkuner
w Myśliborzu  jak i Domowi Wczasów Dziecięcych uznać należało za konieczne.

Niezależnie od powyższego informuje się, że wycofanie uchwały jest możliwe wyłącznie przed lub w trakcie sesji w ramach ustalania porządku obrad posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:05