herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

502/2012 w sprawie działalności Kopalni Surowców Mineralnych w Szczecinie na terenie Gminy Barlinek

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka  interpelacja na XXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 września br.

Treść zapytania:Czwarte pytanie związane jest z ochroną środowiska. Obserwuję i wiem, że była wydana decyzja i Kopalnia Surowców Mineralnych w Szczecinie, gdzie podlegała kopalnia w m. Krzynka zakończyła swoją działalność dwa lata temu. Można zaobserwować, że na terenie przykopalnianym i w samej kopalni, gdzie nadal są potężne hałdy żwiru prowadzi się nadal działalność gospodarczą. Chciałbym zapytać czy kopalnia kruszy mineralnych działa jeszcze, czy też nie? Ponieważ sprzedaż kruszywa jest tan nadal wykonywana.

 

 

w sprawie działalności Kopalni Surowców Mineralnych w Szczecinie na terenie Gminy Barlinek

Treść udzielonej odpowiedzi:

Poruszona przez Pana sprawa była już przedmiotem skargi Burmistrza Barlinka w roku 2011. W wyniku przeprowadzonej kontroli kopalni Krzynka przez ZP Urząd Marszałkowski w dniu 04 marca 2011 roku nie stwierdzono naruszenia obowiązującego prawa – pismo U. Marsz. z dnia 11.03.2011 r. do Burmistrza Barlinka, znak: WRiOŚ.III.7461.1.2011.ZN.

 

Według posiadanych przez tut. Urząd Starostwa (Geologa Powiatowego) informacji Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A z siedzibą w Szczecinie prowadziły na tym terenie działalność wydobywczą kopaliny (kruszywa naturalne) w okresie od dnia 01.01.1993 r. do 31.03.2009 r. W dniu 23 czerwca 2009 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję (znak:WRiOŚ-III-7515/3/2009) o wygaszeniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Krzynka II” w gminie Barlinek. Koncesja ta została wygaszona ze względu na zrzeczenie się jej przez SKSM S.A. z uwagi na fakt wyeksploatowania przydatnej dla niej części złoża. Fakt ten potwierdza Karta Złoża Krzynka II KN 5886 prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,  która określa stan zagospodarowania złoża Krzynka II o powierzchni 29,76 ha jako „złoże skreślone z bilansu zasobów”. Organami  właściwymi do sprawowania nadzoru nad tym obszarem, po wygaszeniu koncesji, są organ koncesyjny ( marszałek) i Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w zakresie harmonogramu likwidacji poszczególnych elementów zakładu górniczego, który to harmonogram przewiduje likwidację tego zakładu górniczego do dnia 30 czerwca 2014 roku – decyzja Dyrektora OUG w Poznaniu z 08.12.2010 r.

 

Na terenie kopalni był i jest obecnie prowadzony przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A z siedzibą w Szczecinie wyłącznie punkt sprzedaży piasku z hałdy powstałej z pulpy piaskowej w procesie płukania kruszywa, jako produktu ubocznego. Sprzedaż tego piasku – wg informacji przedstawiciela SKSM S.A. – będzie prowadzona na terenie kopalni Krzynka jeszcze przez około dwa lata. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-10-2012 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2012 10:36