herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Myśliborskiego Nr 356/2012, dot. rozbudowy sieci Mostkowo

INFORMACJA

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI

 

ZAWIADAMIA 

 

 

że w dniu 24-09-2012 r., została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę Starosty Myśliborskiego Nr 356/2012, znak: BOŚ.6740.1.161.2012.MG, dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o. o.   ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, dotycząca rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mostkowo,   gm. Barlinek, na działkach o nr ew. gruntu: 2/43, 2/45, 4/138, 4/139, 6/2, 6/4, 7/2, 7/7, 7/10, 7/14, 12, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25/1, 39/11, 39/12, 39/14, 39/15, 39/17, 39/18, 50/6, 51, 52, 53/14, 53/15, 53/21, 53/49, 53/54, 64/2, 85, 96/4, 105/1, 124, 125, 133/5, 150/1, 151/10, 151/11, 151/12, 436obręb Mostkowo.

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna nr 13, 74-300 Myślibórz  (pokój nr 49, II piętro).

 

 

Autor: Marta Gucwa – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia obwieszczenia: 24-09-2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 28-09-2012 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 28-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2012 09:25