herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

482/2012 w sprawie udzielonych odpowiedzi dot. podjętej uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania:Starosta pisze do Wojewody coś innego i Naczelnik Wydziału EZS też coś innego. Chodzi o podjęte przez Radę uchwały w sprawie przekształcenia szkół. Trzymajmy się jednej wersji i przepisów prawa.

 

 

w sprawie udzielonych odpowiedzi dot. podjętej uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu

Treść udzielonej odpowiedzi:

Uchwała nr XX/203/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie włączenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w podstawie prawnej zawiera przepis art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który brzmi: „organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów”. W związku z tym nie ma niespójności pomiędzy podjętą uchwałą a odpowiedzią Starosty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-09-2012 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 12:41