herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

479/2012 w sprawie wyceny straty budżetu Powiatu wobec nieprawidłowości w ewidencjonowaniu dzieci z domu dziecka przeniesionych do MOW i MOS

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Proszę dokonać wyceny straty budżetu Powiatu wobec nieprawidłowości w ewidencjonowaniu dzieci z Domu Dziecka przeniesionych do MOW i MOS.

Zachęcam do przeczytania Protokołu z kontroli NIK.

 

 

w sprawie wyceny straty budżetu Powiatu wobec nieprawidłowości w ewidencjonowaniu dzieci z domu dziecka przeniesionych do MOW i MOS

Treść udzielonej odpowiedzi:

W odpowiedzi na przedstawioną interpelację, informuję, iż poruszone przez radnego zagadnienie dotyczy wyników z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku  przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Szczecinie. Przedmiot kontroli dotyczył funkcjonowania oraz współdziałania z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie w latach 2008-2011 (I półrocze).  Zapisy zawarte w protokole z kontroli co prawda   potwierdzają nieprawidłowości  w zakresie prowadzenia ewidencji wyjść  wychowanków, jednakże mają charakter merytoryczny - dotyczą wyłącznie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U.  Nr 201, poz. 1455)  a ich skutki nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie  Powiatu.  Dodatkowo wskazać należy, iż w  wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do jednostki kontrolowanej Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła stanowisko, iż mimo stwierdzonych nieprawidłowości -  pozytywnie ocenia funkcjonowanie Palcówki w latach 2008 – 2011 (I półrocze) oraz jej działania na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie.

W świetle powyższego uważam, iż dokonanie wyceny budżetu Powiatu wydaje się niezasadne.

Na marginesie pragnę poinformować, iż  budżet powiatu, a właściwie uchwała budżetowa, stanowi podstawę polityki finansowej powiatu.   Uchwalany  jest w formie uchwały   podjętej przez Radę Powiatu i w żaden sposób nie podlega wycenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2012 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2012 11:00