herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

478/2012 w sprawie zatrudniania dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu w IV kadencji Rady Powiatu:

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Pani Radna Patkowska w odpowiedzi na interpelację dot. zatrudniania  dyrektorów jednostek otrzymała odp. „Zarząd Powiatu w Myśliborzu podejmując decyzję o wszczęciu procedury konkursowej lub przedłużeniu, kieruje się analizą pracy dyrektorów i ich zaangażowaniem”. Proszę o przedstawienie dokumentu na powyższą okoliczność za okres IV Kadencji Rady Powiatu.

 

 

 w sprawie zatrudniania  dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu w IV kadencji Rady Powiatu:

Treść udzielonej odpowiedzi:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych powołuje stosowną uchwałą Zarząd Powiatu. Zgodnie z art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora po zasięgnięciu  opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej w uzgodnieniu z kuratorem oświaty. Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 wyłania się kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu. Stanowisko to powierza organ prowadzący. Jeżeli kandydat na stanowisko dyrektora nie jest nauczycielem, to zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, należy przed powołaniem zasięgnąć opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi dokumenty  znajdują się w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Ich udostępnienie jest możliwe na pisemny wniosek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2012 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2012 10:58