herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

477/2012 w sprawie kryterium przyznawania staży osobom bezrobotnym przez PUP w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Jakie są kryteria otrzymania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy i kto je ustala?, Czy jest w tej kwestii opracowany regulamin?

 

 

w sprawie kryterium przyznawania staży osobom bezrobotnym przez PUP w Myśliborzu

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zasady organizowania staży dla osób bezrobotnych uregulowane są w art.53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  z dnia 20 sierpnia 2009r. Ani ustawa ani rozporządzenie nie przewidują możliwości opracowania regulaminu organizowania staży.

W roku bieżącym większość staży realizowana jest w ramach pozyskanych przez urząd pracy środków POKL. Środki te wydatkowane być muszą zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu i na warunkach określonych we wnioskach projektowych.

W przypadku, bardzo ograniczonych w roku bieżącym środków Funduszu Pracy, w pierwszej kolejności realizowane były wnioski, w których pracodawcy deklarowali zatrudnienie osoby bezrobotnej po odbytym stażu.  Na staże kierowane były także osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Każdy taki przypadek jest w dokumentacji stażu odpowiednio uzasadniony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2012 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2012 10:57