herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

476/2012 w sprawie wdrożenia e-dzienników w szkołach ponadgimnazjalnych

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Jakie są koszty w poszczególnych szkołach wdrażania programu e-dziennik? doprowadzenie internatu do poszczególnych klas, zakup i zainstalowanie komputerów, zakup oprogramowania lub użytkowania oprogramowania, zakup aktualizacji, opłaty abonenckie?

Jaka jest roczna opłata za jednego ucznia ponoszona w związku z prowadzeniem e-dziennika?

W związku z wprowadzeniem w szkołach e – dziennika, czy każdy nauczyciel ma zapewniony dostęp do Internetu i komputera służbowego w klasie, której prowadzi lekcje?

 

 

w sprawie wdrożenia e-dzienników w szkołach ponadgimnazjalnych

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zespół Szkół w Myśliborzu

Jednorazowa opłata w 2011 roku wyniosła 300,00 zł za zestaw do wdrożenia e-dziennika.

Roczna opłata za korzystanie z e –dziennika w 2012 roku wynosi 132,00 zł.

Dostęp do e - dziennika dla rodziców jest wliczony w koszty ubezpieczenia uczniów (wybrany przez Radę Rodziców w dniu 26 czerwca 2012 roku) i wynosi 42,00 zł (ubezpieczenie + dostęp).

Wdrożenie e - dziennika nie wymagało doprowadzenia Internetu ani zakupu dodatkowych komputerów i oprogramowania.

Każdy nauczyciel ma dostęp do komputera służbowego i Internetu w klasie.

 

Zespół Szkół w Smolnicy

Koszty poniesione w 2011 roku:
1. szkolenie doradczo-wdrożeniowe w cenie którego była licencja
(realizacja 16.09.2011) - 300,00 zł
2. zakup kart ViFi 11 sztuk – 540,00 zł
razem: 840,00 zł
Koszty poniesione w 2012 roku:
1. abonament – 132,00 zł
Łączny dotychczasowy koszt 972,00 zł
Szkoła utworzyła 11 stanowisk komputerowych ze starych wybrakowanych komputerów przeznaczonych do kasacji (stąd zakup 11 kart ViFi). Zostały one rozmieszczone w klasach. Obecnie szkoła czyni starania o nieodpłatne pozyskanie 7 brakujących stanowisk komputerowych.
Oprócz tego nauczyciele mają dostęp do 2 komputerów w pokoju nauczycielskim- wszystkie w/w komputery są oczywiście z dostępem do Internetu.
Dzięki propozycji firmy brokerskiej opłata rodziców (wszystkich, przy zwolnieniu z opłaty 10% rodziców) została połączona ze składką na ubezpieczenie NW dzieci.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie

Koszt podłączenia Internetu bezprzewodowego – 1 455,83 zł (w tym 599,00 zł opłacono ze środków Samorządu Uczniowskiego, a 560,00 zł ze środków Rady Rodziców)

Licencja i opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa oraz dostęp do dziennika elektronicznego – 1 170,49 zł rocznie

Koszt 1 komputera (stacja robocza) – 1 500,00 zł

Roczna opłata wnoszona przez rodziców 20,00 zł

Nie w każdej klasie jest dostęp do komputera służbowego, ale każdy nauczyciel ma dostęp do komputera m. in. w pokoju nauczycielskim, w gabinecie wicedyrektora.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Koszty doprowadzenia Internetu do wszystkich klas – 400,00 zł

Zakup i zainstalowanie komputerów – szkoła nie poniosła kosztów

Zakup oprogramowania i aktualizacji – 737,00 zł

Roczna opłata wnoszona przez szkoły w związku z wprowadzeniem e-dziennika 913,00 zł

Roczna opłata wnoszona przez rodziców 20,00 zł

Dostęp do komputera służbowego mają nauczyciele w 17 klasach, w 31 klasach nauczyciele nie mają dostępu do komputera służbowego.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

Koszty wdrożenia programu e-Dziennik wniosły 700,00 zł

Koszty zakupu oprzyrządowania (czytnik)  300,00 zł

Opłata za korzystanie z dziennika (abonament) 198,00 zł

Roczna opłata wnoszona przez rodziców wynosi 20,00 zł

Szkoła nie poniosła żadnych innych kosztów. W większości klas były już wcześniej zainstalowane komputery. Nauczyciele uczący w klasach, w których nie ma komputerów mają dostęp do komputera w pokoju nauczycielskim, w bibliotece, w Szkolnym Ośrodku Kariery i pracowniach zawodowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2012 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2012 10:55