Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-335/2005 nr 454/2005 z dnia 21-10-2005r 2005-11-10 13:51
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wiosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, obejmujący rozbudowę i przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 42039, zlokalizowanej w miejscowości Ró 2005-11-09 11:35
dokument Obwieszczenie zezwalające na budowę parkingu dla pojazdów ciężkich, budynku biurowego do obsługi transportu, nowych dróg transportu wewnętrzno-zakładowego oraz nowej sieci kanalizacji wód deszczowych 2005-09-27 13:15
dokument Obwieszczenie zezwalające budowę fundamentu pod urządzenia suszarnicze oraz montaż urządzeń z zasilaniem w media 2005-09-27 13:14
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku na wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 43 673 zlokalizowanej w miejscowości Barnówko 2005-09-21 15:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu dla pojazdów ciężkich, budynku biurowego do obsługi transportu, nowych dróg transportu wewnętrzn 2005-08-19 09:57
dokument Obwieszczenie o tym, ze zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę dla inwestycji polegającej na: budowie fundamentu pod urządzenia suszarnicze oraz montażu urządzeń z zasila 2005-08-19 09:57
dokument Obwieszczenie o tym, że dnia 11 sierpnia 2005r. wszczęte zostało postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlano-Handlowego „MALDROBUD” 2005-08-12 15:50
dokument Obwieszczenie o tym, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek „BARLINEK” S.A. 2005-08-03 09:41
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku na wydanie dycyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 43 669 zlokalizowanej w miejscowości Boleszkowice, na działce o nr ew. 2005-07-26 09:33
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji na budowę stacji pomiarowej o wydajności Q=1000m³, na terenie PUBH MALDROBUD w Głazowie, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 315/2 ( o 2005-07-26 09:33
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów Sp. z o.o. w Myśliborzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Ławach ora 2005-07-05 11:40
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów Sp. z o.o. w Myśliborzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Ławach ora 2005-07-05 11:38
dokument Obwieszczenie o decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-115/2005 nr 174/2005 z dnia 24-05-2005r. 2005-06-09 11:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów. 2005-06-08 11:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na emitowanie zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. 2005-06-08 11:21
dokument Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej 110 kV GPZ Kostrzyn – kierunek Gorzów Etap II 2005-06-06 14:03
dokument Obwieszczenie o budowie hali ( magazynu ) drewna w miejscowości Barlinek 2005-06-06 14:03
dokument Obwieszczenie o tym, że dnia 19 maja 2005r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pob 2005-05-25 12:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek „MINERAŁY” Sp. z o.o. z Kostrzyna n/Odrą, w sprawie udzielenia koncesji na eksploatację kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kale 2005-05-24 14:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek „MINERAŁY” Sp. z o.o. z Kostrzyna n/Odrą, w sprawie udzielenia koncesji na eksploatację kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kale 2005-05-24 14:04
dokument Obwieszczenie o instalacji zbiornikowej na gaz płynny 2 x 4850 dm3 oraz przeciwpożarowego zbiornika wody V = 240 m3, w Barlinku przy ulicy Szosa do Lipian 10, na działkach gruntu o numerach ewidency 2005-05-09 12:30
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wnioseku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 44 596 zlokalizowanej w miejscowości Namyślin, gm. Boleszkowice 2005-04-29 13:46
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej 110 kV GPZ Kostrzyn – kierunek Gorzów Etap II 2005-04-25 12:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. w Myśliborzu 2005-04-06 16:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki Wodnej „PŁONIA” Barlinek 2005-04-01 11:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2005-04-01 11:49
dokument Obwieszczenie o tym, że Starostwo Powiatowe w Myśliborzu jest w posiadaniu następujących rzeczy znalezionych 2005-04-01 11:48
dokument Obwieszczenie o pozwoleniu na budowe obejmującej modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej nr F1-4520-PWGO1 - Myślibórz 2005-03-04 13:26
dokument Obwieszczenie o pozwoleniu na modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT- 44599, na dz. nr 623 obr. Kierzków gm. Myślibórz 2005-03-04 13:26
dokument Obwieszczenie o POBORZE W 2005 ROKU W POWIECIE MYŚLIBORSKIM 2005-01-26 15:24
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT- 44599, na dz. nr 623 obr. Kierzków gm. Myślibórz 2005-01-21 12:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie na wniosek Nadleśnictwa Barlinek, ul. Tunelowa 56a, 74-320 Barlinek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wody w ramach 2005-01-12 09:49
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej Myślibórz nr F1-4520-PWGO1 na dz. nr 90 obr. III Myślibórz na następującej 2005-01-10 13:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na budowę hali wyrobów drzewnych i hali ( magazynu ) granulatu drzewnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 200/23, 74-320 Ba 2005-01-05 13:38