herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

467/2012 w sprawie polisy ubezpieczeniowej od błędów lekarskich w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Jakość świadczonych usług przez Szpital Powiatowy w Dębnie zakwestionował dyrektor PSSE w Myśliborzu w swojej ocenie stanu sanitarnego w Powiecie Myśliborskim. Sprawa dotyczy oddziału noworodków i zaszczepienia choroby dla niemowlaka. Czy Szpital powiatowy w Dębnie bieżąco opłacona polisę ubezpieczeniową od błędów lekarskich? Ze sprawozdania finansowego wynika, że zobowiązania z tytułu ubezpieczenie majątkowe i OC działalności wynosiło 139 098 zł. Czy zobowiązania te zostały zapłacone a jeżeli nie to jaki jest stan tych  zobowiązań  na 30  lipca  br.  W przypadku  błędu  lekarskiego  i  zasądzeniu  ewentualnego odszkodowania kto poniesie w tej sytuacji koszty?

 

w sprawie polisy ubezpieczeniowej od błędów lekarskich w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora SPZOZ informuję, że Dyrektor PSSE w Myśliborzu nie kwestionował jakości świadczonych usług przez Szpital Powiatowy w Dębnie ( nie leży to ani w zakresie jego kompetencji ani obowiązków). Szpital przeszedł kontrolę wymazów czystościowych pobranych na oddziale noworodków po zgłoszeniu podejrzenia zakażenia gronkowcem. Wyniki wymazów wypadły pozytywnie dla szpitala – nie stwierdzono na oddziale pałeczek gronkowca złocistego. Kilka tygodni wcześniej wymazy pobrane zostały z oddziału i od pracującego tam personelu przez działający przy szpitalu Zespół do Spraw Zakażeń Szpitalnych  w związku z hospitalizacją trójki dzieci ze stwierdzonym gronkowcem. Członkowie personelu u których stwierdzono nosicielstwo (z badań wynika, że nosicielami gronkowca MRSA jest średnio co trzeci człowiek) zostały poddane antybiotykoterapii i na ten czas odsunięte od pełnienia obowiązków na oddziale.

W szpitalu nie zaszczepiono żadnej choroby żadnemu z niemowląt które były hospitalizowane. Przypadek, który trafił do mediów okazał się nie mieć nic wspólnego ze Szpitalem w Dębnie – w ropnych zmianach na ciele noworodka, których przyczynę upatrywano w gronkowcu, nie znaleziono pałeczek gronkowca. Takie stwierdzono na wymazach z nosa dziecka, co może być charakterystyczne dla odziedziczonego nosicielstwa po rodzicach. Szpital w Dębnie zwrócił się z ustną sugestią do dyrektora PSSE w Myśliborzu aby wymazy zostały pobrane od członków rodziny noworodka w celu ustalenia czy są wśród nich nosiciele gronkowca złocistego.

Jeśli chodzi o obowiązkową polisę OC oczywiście Szpital takową posiada (umowa zawarta z PZU).

W rocznym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w DODATKOWYCH INFORMACJACH I OBJAŚNIENIACH w  pkt 2.9.5. Pozostałe zobowiązania  na dzień31.12.2011 r.widnieje zobowiązanie -  nie opłacona składka na  OC - PZU na kwotę 139.098 zł.

Należność ta składała się z dwóch rat, jedna z terminem płatności do  31.01.2012 r., druga z terminem płatności do 10.05.2012 r. Raty zostały  uregulowane dnia 26.01.2012 r. i dnia 09.05.2012r. (umowa z PZU o ratalnych płatnościach).

Na koniec lipca 2012 r. zobowiązanie z tytułu OC działalności i majątkowe wynosi 284.093 zł.Jest to nowa umowa z PZU na ubezpieczenie, obejmuje okres od 01.06.2012 r. do 31.05.2013 r. (umowa z PZU o ratalnych płatnościach - 6 rat).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2012 14:09