herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

458/2012 w sprawie przyczyn wzrostu zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania:Z wyjaśnień dotyczących przyczyn wzrostu zobowiązań udzielonych przez SPZOZ Szpital Powia­towy w Dębnie w dniu 24 stycznia 2012 r. wynika, że zobowiązania na 31 grudnia 2010r. wynosiły 15.785.712 zł. Przychody z działalności podstawowej za 11 miesięcy wynosiły 1.007.006 zł natomiast koszty 1.056.509 zł co generowało stratę w kwocie 49.503 zł, a tym samym średnio miesięczny przy­rost zobowiązań w łącznej wysokości 544.533 zł. Wyjaśnienia te nie mają odzwierciedlenia w spra­wozdaniach finansowych bo jak wytłumaczyć fakt, że zobowiązania na 31 grudnia 2011 r. wykazane w sprawozdaniu wynosiły 16.986.686 zł. A zatem przyrost zobowiązań wynosił 1.200.974 zł a nie 544.533 zł jak to przedstawiono w wyjaśnieniach. Natomiast zobowiązania na koniec czerwca 2012r. wynosiły ponad 19.716.000 zł co daje wzrost zobowiązań o kwotę ponad 3.931.000 zł.

Czy dane dotyczące średniomiesięcznego wzrostu zobowiązań przedstawione dla Zarządu były fikcją mającą pokazać poprawę sytuacji finansowej w szpitalu?

Czy była to świadoma manipulacją cyframi w celu oszukania Zarządu?

Jaki faktycznie był średniomiesięczny wzrost zadłużenia?

Jakie były przyczyny tak drastycznego wzrostu zobowiązań?

Jaki w tym okresie był wzrost kosztów osobowych?

Jakie decyzje podjął Zarząd po uzyskaniu informacji o tym, że zobowiązania w tak krótkim czasie wzrosły o prawie 4.000.000 zł?

Czy przeprowadzono czynności wyjaśniające w tej sprawie i jakie były ustalenia?

 

w sprawie przyczyn wzrostu zobowiązań w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zarząd Powiatu na bieżąco analizuje sytuację finansową szpitala i zwraca się z prośbą o wyjaśnienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Dyrektor szpitala wjaśniał w piśmie z  dnia 24 stycznia 2012 r. nr SPZOZ.I./15/01/12 przyczyny wzrostu zobowiązań w miesiącu listopadzie 2011 r. w stosunku do miesiąca października 2011 r. Przychody w kwocie 1.007.006 zł,  koszty w kwocie 1.056.509 zł (bez kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości – 47.231 zł ) i strata w kwocie 49.503 zł, to wartości średniomiesięczne za 11 miesięcy 2011 r. i dotyczą one tylko działalności podstawowej.

 

Strata na działalności podstawowej w kwocie 49.503 zł średniomiesięcznie, powoduje przyrost zobowiązań (49.503 x11 m-cy = 544.533 zł). Spłata przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu kapitału kredytu długoterminowego w kwocie stałej 62.500 zł i odsetek średniomiesięcznie 37.000 zł za 2011 r. co daje w skali roku 1.194.000 zł przyrostu zobowiązań w stosunku do 2010 r.

W bilansie na koniec 2010 r. wykazano stan zobowiązań i rezerw na kwotę 15.789.426,58 zł.

W bilansie na koniec 2011 r. 18.390.716,21 zł z rezerwami na przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe), które nie są jeszcze zobowiązaniami (jak sama nazwa mówi) wynoszą 1.259.452,77 zł. Przyrost zobowiązań na koniec 2011 r. w stosunku do 2010 r. wynosi 1.341.836,86 zł na całej działalności szpitala. W tym I część pożyczki z Gminy Dębno na remont ZOL w kwocie 145.401,78 zł, (otrzymaliśmy w grudniu 2011 r.).

Zobowiązania na koniec czerwca 2012 r. wynoszą 19.716.752 zł w tym rezerwy 1.145.257 zł.

Po odjęciu rezerw, stan zobowiązań to kwota 18.571.495 zł. Na koniec 2011 r. stan zobowiązań bez rezerw to kwota 17.131.263,44 zł, przyrost zobowiązań za 6 miesięcy 2012 r. na całej działalności wynosi 1.440.231,56 zł. w tym II część pożyczki z Gminy Dębno na remont ZOL w kwocie 350.000 zł, (otrzymaliśmy w marcu 2012 r.). Średniomiesięczny wzrost zobowiązań na całej działalności szpitala to kwota : 1.440.231,56 : 6 miesięcy =  240.038,59 zł, bez pożyczki z Gminy Dębno to kwota (1.440.231,56 zł – 350.000 zł = 1.090.231,56 zł : 6 miesięcy =)  181.705,26 zł.

 

Koszty osobowe w okresie grudzień 2011 r. do czerwca 2012 r. kształtowały się następująco:

 

Lp

Okres

Płace osobowe

ZUS pracodawcy

Razem koszty osobowe

1

Grudzień 2011

462 043

78 415

540 458

2

Styczeń 2012

458 437

87 219

545 656

3

Luty 2012

470 475

85 347

555 822

4

Marzec 2012

469 283

85 149

554 432

5

Kwiecień 2012

423 582

81 607

505 189

6

Maj 2012

446 962

80 362

527 324

7

Czerwiec 2012

455 351

80 858

536 209

 

Wzrost kosztów osobowych w maju i czerwcu spowodowany był odejściem na świadczenia przedemerytalne łącznie  9 osób i koniecznością wypłaty odpraw. Należy pamiętać również, że na  wysokość kosztów osobowych rzutuje zawsze ilość zwolnień lekarskich w danym miesiącu, ewentualnie konieczność rozliczenia nadgodzin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2012 13:50