herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

455/2012 w sprawie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: Zgodnie z art. 6 Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów orzekania o niepełno­sprawności są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zapisane środki w budżecie są niewystarczające, czy wystąpiono do gmin i ile środków wyłożyły jednostki samorządu terytorial­nego w tym Powiat. Czy ma to wpływ pracę zespołu orzekającego i jaki jest czas oczekiwania na ko­misję przez wnioskodawcę od momentu złożenia wniosku.

 

 w sprawie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu:

Treść udzielonej odpowiedzi:

Celem zapewnienia bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zwiększenie w roku bieżącym dotacji na to zadanie. Ponadto w miesiącu wrześniu planowane jest uruchomienie rezerwy celowej Ministra Finansów. Perspektywa zwiększenia budżetu Zespołu środkami rządowymi spowodowała brak wniosku do wójtów i burmistrzów gmin naszego Powiatu o dotację na ten cel. Powiat Myśliborski w ramach środków własnych, na działalność Zespołu przeznaczył w 2012 roku kwotę 23.898 zł.

Do chwili uzyskania informacji w sprawie wielkości kwot nie istnieje możliwość ustalenia, czy uzyskane środki w pełni pokryją potrzeby Zespołu związane z wydatkami na wynagrodzenia członków składów orzekających.

Osoby zainteresowane, które złożyły wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, otrzymują zawiadomienia o posiedzeniu składu orzekającego zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie Postępowania Administracyjnego – termin posiedzenia składu ustalany jest w okresie do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:07