herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

449/2012 w sprawie udzielonych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: Na czym polegała współpraca PCPR z organizacjami pozarządowymi
i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób?Jakie wydatki na infrastrukturę lub usługi rynku pracy określone w ustawieo promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w 2011 r. finansowanie z Funduszu PFRON.

dofinansowanie:

a)    uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b)    sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c)     zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d)    likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e)     rehabilitacji dzieci i młodzieży;

Ile było złożonych wniosków na te formy jak przebiegała rekrutacja, Ile wniosków załatwiono odmow­nie ile wpłynęło w tym roku. Dlaczego informuje się wnioskodawców o braku środków i nakłania się ich do nieskładania pozbawiając się tym samym źródła informacji o potrzebach?

 

 

w sprawie udzielonych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2011 roku

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Dofinansowania:

Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Kryteria rozpatrywania wniosków: częstotliwość korzystania z tej formy pomocy, stopień niepełnosprawności

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie: 565 (w tym opiekunowie: 131)

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi PCPR realizuje zadanie w zakresie  sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, w których uczestniczą następujące organizacje:

PKPS-Klub Seniora „ Złota Strzecha”,

Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”,

Polski Komitet Pomocy Społecznej,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem,

Polski Związek Niewidomych,

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Kryteria rozpatrywania wniosków: na posiedzeniu powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych

Złożone wnioski: 22

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kryteria rozpatrywania wniosków: wg. kolejności składania wniosków

Złożone wnioski: 449

Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Kryteria rozpatrywania wniosków: wg. kolejności składania wniosków

Złożone wnioski: 99

Rehabilitacji dzieci i młodzieży

Kryteria rozpatrywania wniosków: wszystkie kompletne wnioski rozpatrzono pozytywnie

Złożonych wniosków: 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:10