herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

446/2012 w sprawie powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w art. 35 a nakłada  na powiat obowiązek  opracowywania  i  realizację,  zgodnych  z  powiatową  strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a)  rehabilitacji społecznej (realizuje PCPR),

b)  rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,(realizuje PUP)

przestrzegania praw osób niepełnosprawnych (realizuje PCPR)

Jakie programy zostały opracowane i realizowane w 2011 r. przez PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych?

 

 

w sprawie powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych został opracowany w roku 2008 na lata 2008 –2011.

 

 

Jakie programy z zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania w 2012r. realizował PUP ?

Powiatowy Urząd Pracy aktualnie realizuje następujące projekty dla osób niepełnosprawnych:

I. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu:  01.01.2012r. – 31.12.2014r.

Wartość projektu: 934.692,00zł 

 Tytuł projektu : Na przekór stereotypom

Projekt jest skierowany  to 30 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu myśliborskiego, bezrobotnych, w wieku 18-64 lat ,  według następujących kryteriów dostępu :

- długotrwale  bezrobotnych – 5osób ( 3 kobiety)

- zamieszkałych na wsi – 8osób (5 kobiet)

- korzystające z pomocy społecznej– 9osób (6 kobiet)

- pozostających bez pracy powyżej 6m-cy - 21osób (13 kobiet)

- z wykształceniem średnim i poniżej – 24osób(15kobiet).

Działania planowane w projekcie:

1.  Wsparcie  psychologiczne i warsztaty z wizażu i poprawy wizerunku

2.   Warsztaty doradcze i doradztwo indywidualne

3.   Poradnictwo dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych

4.      Mentoring – bieżące wsparcie doradców zawodowych

5.      Szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu

6.      Szkolenia indywidualne

7.      Staże 5-miesięczne.

 

I.                   Projekt partnerski

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Okres realizacji projektu  02.07.2012 – 31.07.2013

Wartość projektu: 573.413,00zł

Tytuł projektu:” Zielone światło – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego”

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu myśliborskiego poprzez zastosowanie kompleksowego systemu działań aktywizujących.

Projekt jest skierowany  do 20 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu myśliborskiego,  w wieku 18-64l,  w tym w szczególności do:

- osób bezrobotnych 13osób (7 kobiet)

- osób nieaktywnych zawodowo 7 osób (4kobiety)

- zamieszkałych na wsi – 5osób (3kobiety)

- korzystające z pomocy społecznej – 9osób (6 kobiet)

- pozostające bez pracy powyżej 6m-cy - 11osób (6kobiet)

- z wykształceniem zawodowym i poniżej – 12osób (6kobiet).

Wsparcie

1.      Warsztaty psychologiczno – motywacyjne

2.      Indywidualne poradnictwo psychologiczne

3.      Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

4.      Indywidualne poradnictwo zawodowe

5.      Pośrednictwo pracy

6.      Spotkania informacyjne – ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

7.      Szkolenie z zakresu obsługi komputera i podstawowych urządzeń biurowych

8.      Szkolenie indywidualne pod potrzeby lokalnego rynku pracy

9.      Staż zawodowy

 

II.                Projekt systemowy

Priorytet VI

Działanie 6.1.3.  Tytuł projektu: „Aktywizacja-praca-sukces”

 

Kryterium dostępu jest taki sam  odsetek uczestników projektu z niepełnosprawnością jak odsetek zarejestrowanych osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu bezrobotnych.

W ramach tego projektu 7 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych na staż zawodowy, jedna osoba została przeszkolona i otrzymała środki na uruchomienie działalności gospodarczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:11