herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

445/2012 w sprawie opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: Zgodnie z art. 197 ust. l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Ile wniosków zostało opracowanych przez PCPR w okresie od kiedy kierownikiem jest Pan Marcin Janda?

Jakie kwoty dotacji zostały pozyskane przez PCPR z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu?

Informuję o tym, że zgodnie art. 182 ust. l zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Starosta wykonuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Utrzymanie PCPR kosztuje podatników średnio rocznie ponad 500.000 zł. Mają więc oni pełne prawo do tego, żeby zadania powiatu w zakresie pieczy rodzinnej wykonywane były profesjonalnie. Niestety prawda jest taka, że po ostatnich „czystkach” w PCPR zadania te wykonywane są przez osoby, które nie mają należytego przygotowania do pełnienia tej roli. Przekłada to się na to, że ani Starosta ani PCPR nie wykonuje ustawowych zadań określonych w ustawie. Że tak jest świadczą fakty chociażby takie, że mimo upływu 8 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiat Myśliborski nie opracował i nie realizuje 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierających miedzy innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Dlaczego tak się dzieje? Starosta nie musi przecież wykonywać tych zadań osobiście. Ma Pan przecież do dyspozycji PCPR w Myśliborzu przy pomocy, którego te zadania powinno wykonywać. Zarządza nim wybrany przez Pana dyrektor, w sposób uwłaczający ustawie o pracownikach samorządowych. Dlaczego dyrektor PCPR pan Marcin Janda nie opracował tego planu i nie przekazał go Radzie Powiatu do jego uchwalenia. Inne powiaty ten ustawowy obowiązek wykonały w pierwszych miesiącach br. Tym samym nie powinno być problemów z jego opracowaniem. Zawsze można przecież ściągnąć choć to nie etyczne. Czy to wszystko dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. Co Starosta  powie tym dzieciom i tym rodzinom oczekującym na pomoc.

 

 


w sprawie opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora PCPR w Myśliborzu informuję, że w świetle art. 180 pkt 1 do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Ustawodawca nie określił terminu w jakim wskazany program winiec być opracowany. Ze względu na dokonywane
w bieżącym roku zmiany przepisów w zakresie pieczy zastępczej tj. ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 maja 2012 r. oraz wejście w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 23 sierpnia 2012 r., nie było możliwości przygotowania rzetelnego programu.  Jednocześnie pragnę zauważyć, że Program Rozwoju Pieczy Zastępczej nie został wprowadzony przez m. in.:

·        powiat gryficki,

·        miasto Szczecin,

·        powiat wałecki,

·        powiat kołobrzeski,

·        powiat kamieński,

·        powiat pyrzycki.

            Ponadto pragnę zauważyć, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jeden
z pierwszych Powiatów w Polsce przedłożył Radzie Powiatu w Myśliborzu projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, zadanie nie realizowane przez ostatnie lata a wynikające z przepisów zarówno  ustawy o pomocy społecznej jak również
w oparciu o aktualne przepisy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:11