herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenie infarmujace, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Roberta Bil – MYJNIA POJAZDÓW


Znak sprawy : OSR 6223 / 31 / 04

STAROSTA MYŚLIBORSKI INFORMUJE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr.62 poz.627 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Roberta Bil - MYJNIA POJAZDÓW, Trzcinna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 454/15 - obr.ew. Trzcinna w ilości:

  • Q śr.dobowe =15 m3/dobę

  • Q max.godz. =1,0 m3/h

  1. wprowadzenie do ziemi na własnej działce, poprzez drenaż rozsączający, oczyszczonych ścieków technologicznych w ilości:

  • Q max.dobowe =18 m3/dobę

  • Q max.sek. =2,0 dm3/s

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa ul. Marcinkowskiego 2, pokój nr 9 ( parter ).

Myślibórz, dnia 9 grudnia 2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-12-2004 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2004 11:15