herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

443/2012 w sprawie organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania:Jakie warunki w ramach organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, stworzono do:

-powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa;

-zapewnienia przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich.

 

 

 

w sprawie organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, iż w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Dębnie funkcjonuje specjalistyczna grupa wsparcia dziennego, zapewniająca opiekę dzienną dla dzieci pochodzących ze środowiska o zasięgu ponadgminnym.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu będzie brało udział
w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W wykonaniu Pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy
i integracji społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu będzie organizatorem standardu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi. W ramach realizacji wskazanego Standardu utworzona zostanie Placówka Wsparcia Dziennego
w Barlinku. W Placówce organizowane będą zajęcia dla dzieci zaniedbanych wychowawczo
 i edukacyjnie celem wyrównania deficytów rozwojowych i wsparcia rozwoju dziecka poprzez organizacje zajęć pobudzających i rozwijających zainteresowania, a także zajęć terapeutycznych dla dzieci po doznanych urazach psychicznych.

Zgodnie z art. 180 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich. Wszystkie dzieci umieszczone  w pieczy zastępczej są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzystają z usług świadczonych przez służbę zdrowia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:12