herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

442/2012 w sprawie organizowanych szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, oraz kandydatów do pełnienia w/w funkcji:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść wniosku:Ile zorganizowano szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

 

 

w sprawie organizowanych szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, oraz kandydatów do pełnienia w/w funkcji:

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art.  43 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków. W myśl art. 44 cyt. ustawy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na dzień 30.06.2012 r. przeszkolił 6 kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, skierowanych na szkolenie przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:12