herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

440/2012 w sprawie udzielonego wsparcia osobom usamodzielniającym się

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania:Jakie udzielono wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2011 r.

 

 

 

w sprawie udzielonego wsparcia osobom usamodzielniającym się

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz.45 ze zmianami  osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą (art. 88 ust. 1 ustawy):

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pracownicy PCPRudzielają wszelkich informacji o prawach i obowiązkach osoby, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz informacji dotyczących  funkcjonujących na terenie instytucji mogących służyć wychowankowi pomocą, tj. ośrodku pomocy społecznej, klubach pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. Kontaktuje się również w sprawach dotyczących wychowanka z opiekunem usamodzielnienia, ze szkołą do której uczęszcza wychowanek oraz z innymi instytucjami mogącymi udzielić pomocy wychowankom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:13