herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

439/2012 w sprawie zaległości w płaceniu składek ZUS w Domu Dziecka w Barlinku w 2008 roku

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania:Na jakim etapie znajdują się prace związane z termomodernizacją Powiatu Myśliborskiego. Przekazał, że pytał wcześniej o te informacje dot. to przede wszystkim remontu warsztatów szkolnych w Barlinku i remontu w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Gorzowskiej w Barlinku.

 

 

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania: Z protokołów z posiedzeń Zarządu wynika, że Powiat przez cały czas płaci zaległości na rzecz Skarbu Państwa i składek ubezpieczeń. Zapytał kto ponosi odpowiedzialność prawną za niezapłacone składki ZUS i innych w dawnym Domu Dziecka w Barlinku w 2008 roku.

 

 

 

w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”:

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że w dniu 07.07.2010 roku została zawarta umowa o rozłożenie zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego pomiędzy ZUS, a Domem Dziecka w Barlinku. Wierzyciel rozłożył na raty należność z tytułu składek według stanu na dzień 21.04.2010 roku w ogólnej kwocie 27 741,37 zł za okres od czerwca 2006 roku do listopada 2008 roku. Kwotę tą od dnia 05.08.2010 roku do dnia 05.12.2011 roku spłacał Dom Dziecka w Barlinku. Od stycznia 2012 roku do 05.07.2012 roku zobowiązanie to spłacał Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W chwili obecnej cała kwota została uregulowana.

Nieprawidłowa realizacja obowiązku odprowadzania należnych składek na rachunek bankowy ZUS narusza przepisy zawarte w art. 47 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Za całość gospodarki finansowej, zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odpowiada kierownik jednostki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:16