herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

436/2012 w sprawie bieżącego monitorowania dróg na terenie Powiatu Myśliborskiego

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania:Przekazał, że wie o trudnej sytuacji finansowej w jakiej jest Powiat. Wiadomo, że jest 440 km dróg, które mamy do utrzymania i w miarę możliwości powinno się o nie dbać. Wnioskuję o praktyczny monitoring dróg powiatowych, bieżące naprawy oraz wykaszanie poboczy, itp. Zwrócił uwagę na akapit – „praktyczny monitoring”, gdyż na jednej z Sesji Rady Miejskiej Naczelnik Wydziału Dróg przekazał, że drogi są monitorowane. Istnieje wiele określeń na monitorowanie, można to robić z za biurka, za pomocą kamer itp. Większość dróg jest popękana, mające ubytki kruszywa, nie posiadające wykoszonego pobocza lub też  posiadają dziury zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ponieważ jesteśmy w okresie zbierania wniosków do budżetu na rok 2013 Wnioskuję by w dziale 600 transport i łączność należy zwiększyć wydatki do 3% ogółu, bo na ten dział wydajemy obecnie 2%, a potrzeby są wyższe.

 

 

 

w sprawie bieżącego monitorowania dróg na terenie Powiatu Myśliborskiego

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Niniejszym informuję, że monitoring dróg powiatowych polega na objazdach dróg wykonywanych osobiście przez pracowników Wydziału Dróg tj.: koordynatorów d/s służby liniowej obwodu drogowego Myślibórz i obwodu drogowego Cychry oraz przez Naczelnika i Inspektora Wydziału Dróg.

Monitorowaniu podlega stan techniczny infrastruktury w pasach drogowych obejmujący:

- stan nawierzchni w tym uszkodzenia, wyrwy, spękania, nierówności itp.

- stan poboczy w tym ubytki i wymycia, widoczność na łukach i skrzyżowaniach (wysokość traw), skrajnię boczną i górną w tym zadrzewienie,

- stan urządzeń obcych w pasie drogowym w tym słupy energetyczne, teletechniczne, gazociągi, studnie sanitarne, sieci wodociągowe itp.

- oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym czytelność znaków, dewastację znaków, kradzieże znaków, zanik linii poziomych.

- samowolną ingerencję w pasy drogowe osób niepowołanych w tym próby działań polegających na wykopach, niszczeniu rowów przydrożnych, podorywaniu poboczy itp.

 

Na podstawie monitoringu jak również na interwencję mieszkańców Wydział Dróg w miarę posiadanych środków wykonuje naprawy i remonty oraz podejmuje działania urzędowe.

Zarządzana infrastruktura drogowa jest w wielu przypadkach wyeksploatowana, a skromne środki jakimi dysponuje zarządca wystarczają jedynie na prace remontowe o niskim stopniu trwałości tj. remonty cząstkowe za pomocą masy na zimno, emulsji asfaltowej i grysów itp. Prace przy ogólnie rozumianym utrzymaniu pasa drogowego są realizowane ograniczonymi środkami co uniemożliwia zaspokojenie wszystkich potrzeb w oczekiwanym zakresie i czasie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:13