herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego Nadleśnictwa Różańsko o RLM=144, do rowu melioracji szczegółowej R-1 (


Znak Sprawy: OSR 6223 / 25 / 04

STAROSTA MYŚLIBORSKI INFORMUJE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr.62 poz.627 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Nadleśnictwa Różańsko, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego Nadleśnictwa Różańsko o RLM=144, do rowu melioracji szczegółowej R-1 (dz.nr:405-obr.ew.Różańsko, gm. Dębno).

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Marcinkowskiego 2, pokój nr 9 ( parter ).

Myślibórz, dnia 22 listopada 2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2004 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 11:39