herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

434/2012 w sprawie prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz anonimu jaki wpłynął do Rady Powiatu

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkała interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca br.

Treść zapytania: W jaki sposób są ewidencjonowane, skargi wpływające do Starostwa i czy są rejestrowane w rejestrze? Między innymi chodzi o ten anonim,  jak go traktować. Co jest w nim zawarte?

 

w sprawie prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz anonimu jaki wpłynął do Rady Powiatu:

 

Treść udzielonej odpowiedzina sesji:

 

Sekretarz Powiatu - Barbara Krakowska-Petruk

zacznę od odpowiedzi na interpelacje dot. rejestru skarg i wniosków jakie w Starostwie funkcjonują. Od początku tego roku funkcjonują dwa rejestry skarg i wniosków w Starostwie. Jeden rejestr skarg, (dla których właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu) jest dostępny w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Drugi rejestr skarg, (dla których właściwym za rozpatrzenia jest Starosta) jest u Sekretarza. Jest to spowodowane wcześniejszymi wytycznymi z kontroli. Oczywiście wszystkie skargi są rejestrowane, bo takie są wymogi ustawowe, co więcej ujmowane w rejestrach są też skargi przesyłane według właściwości do innych organów. Jeśli chodzi o skargę, o której była mowa na początku sesji, to najważniejszy jest zapis Rozporządzenia, które już dzisiaj było cytowane: „skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz bez adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. To są zapisy podobne do tych, które znajdują się w procedurze administracyjnej. To pismo (anonim), które wpłynęło jest zarejestrowane w rejestrze skarg, z adnotacją o postawieniu bez rozpoznania. W przypadku kiedy pismo nie spełnia wymogów formalnych, a informuje o potencjalnych nieprawidłowościach można podjąć kroki zmierzające do wyjaśnienia zagadnienia. Stąd pismo Przewodniczącej Rady do Kancelarii Prawnej, żeby wypowiedziała się czy zarzuty, które są przedstawione w piśmie są zasadne. Należy podkreślić, że Zarządzenie Nr 18 w sprawie zasad składania i realizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej zostało przygotowane na wnioski radnych po uwagach, które padały na sesjach, że pracownicy samorządowi Starostwa podejmują się działalności powodującej lub pozostawiającej w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Zarządzenie wzoruje się na przykładach z innych Urzędów. Opinia prawna wskazuje, że Zarządzenie nie nakłada na pracowników dodatkowych i innych niż te wskazane przepisami obowiązków i nie przewiduje sankcji co do pracowników, którzy stosownych oświadczeń nie złożą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 28-08-2012 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 28-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2012 10:41