herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenie, iż w dniu 9 listopada 2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pom., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania oczyszczonych ścieków z


Znak sprawy: OSR 6223 / 28 / 04

STAROSTA MYŚLIBORSKI INFORMUJE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr.62 poz.627 z późń. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 9 listopada 2004r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pom., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania oczyszczonych ścieków z modernizowanej oczyszczalni ścieków w Karsku o RLM=1333, do gruntu (dz.nr:787/4-obr.ew.Karsko, gm.Nowogródek).

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Marcinkowskiego 2, pokój nr 9 ( parter ).

Myślibórz, dnia 9 listopada 2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-11-2004 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 14:09