herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Obwieszczenia o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT- 44623 „Łubianka”, zlokalizowanej w miejscowości Łubianka, gm. Barlinek


Myślibórz, dnia 2004-10-28

STAROSTA MYŚLIBORSKI

podaje do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zm.) informuje, że w publicznym dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2, zamieszczone zostały dane:

o decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-351/2004 nr 376/2004 z dnia 25-10-2004r.

Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT- 44623 „Łubianka”, zlokalizowanej w miejscowości Łubianka, gm. Barlinek, na obszarze oddziaływania obiektu, obejmującego działki nr 40/1, 41, 42/3, 203, 585 obręb Łubianka oraz przestrzeń w otoczeniu wieży w zasięgu do 43 m i na wysokości powyżej 46 m n. p. t. - nie koliduje z istniejącą zabudową.

Powyższą decyzję wydano dla „POLKOMTEL” S.A. 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81

Z publicznie dostępnym wykazem można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2.

Przygotowała: Teresa Bednarska

Inspektor w wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-10-2004 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2004 14:12