herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

425/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Myśliborzu do prowadzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Myśliborzu do prowadzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Treść zapytania:Dlaczego Dyrektor PCPR w Myśliborzu dostał tak daleko idące upoważnienie. Dlaczego nie robi tego Zarząd, a dotyczy to prowadzenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Przypominam że dziś była taka uchwała i wykonanie powierza się Zarządowi, a w protokołach już się pojawił zapis (nawet zaznaczone w karcie sprawy), że nie potrzeba opinii formalno-prawnej.

 

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.

W związku z powyższym w dniu 17 stycznia 2012 roku Pan Marcin Janda – Dyrektor PCPR otrzymał upoważnienie  nr OR.077.4.2012 do prowadzenia spraw należących do właściwości powiatu, w tym m. in. do:

1)      Wydawania decyzji administracyjnych dotyczących:

a)      świadczeń, dodatków i środków finansowych przysługujących rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka,

b)      pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,

c)      ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty osobom zobowiązanym do jej ponoszenia za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

2)      zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Biorąc powyższe pod uwagę brak jest podstaw do kwestionowania zasadności udzielonego upoważnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 17-07-2012 14:22