herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

412/2012 w sprawie realizacji Projektu dot. tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę   interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie realizacji Projektu dot. tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej

Treść zapytania: PCPR w Myśliborzu przystąpił do planowanej realizacji w latach 2012-2013 projektu: 1. Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 wsparcie systemowej instytucji pomocy integracji społecznej. 2. Działanie w zakresie wdrażania standardów  pracy socjalnej, funkcjonowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzenie
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, jako partnera wybrał do współpracy Zachodniopomorskie Forum Organizacji za FOS al. Wojska Polskiego 69
w Szczecina. Pani Prezes z Fundacji Talent Postęp Promocja. Czego dotyczy to przedsięwzięcie, jaka jest jego wartość oraz jaki jest wkład finansowy Powiatu, a jaki partnera?

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

1.      Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2 wsparcie systemowej instytucji pomocy integracji społecznej.          

 

            Projekty systemowe w Priorytecie I PO KL "Zatrudnienie i integracja społeczna" dotyczą wsparcia realizowanego na szczeblu ogólnokrajowym, którego odbiorcą będzie m. in. system instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej. Działania CRZL mają na celu między innymi: podniesienie jakości usług urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy, wypracowanie jednolitych standardów usług służb pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych) rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Celem działania jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, poprzez rozszerzanie realizowanych przez nie usług, poprawę systemu monitorowania i oceny efektywności podejmowanych działań oraz inwestycje w rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

 

2.      Działanie w zakresie wdrażania standardów  pracy socjalnej, funkcjonowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, jako partnera wybrał do współpracy Zachodniopomorskie forum Organizacji za FOS al. Wojska Polskiego 69    w Szczecina. Pani prezes z Fundacji Talent Postęp Promocja. Czego dotyczy to przedsięwzięcie, jaka jest jego wartość oraz jaki jest wkład finansowy Powiatu a jaki partnera?

 

            Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

            Celem głównym projektu systemowego 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt 1.18 realizowany jest   w partnerstwie publiczno-społecznym, którego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, natomiast partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej.

            Odpowiadając na konkurs ogłoszony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wyłonienie gmin, powiatów i partnerstwa lokalnego do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zgłosiło swoją ofertę do wykonania pilotażowego wdrażania dwóch standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej tj:

1)      Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodzin z dziećmi.

2)      Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,  z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po pozytywnym zaakceptowaniu naszej oferty przygotowaliśmy w drugim etapie konkursu wniosek aplikacyjny zawierający szczegółowy opis działań wraz ze szczegółowym budżetem realizacji Pilotażowego wdrożenia, który został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do pilotażowego wdrożenia.

            Partnerem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do współudziału    w wykonaniu pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy    i integracji społecznej w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”. Głównym celem partnerstwa będzie pomoc Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w realizacji zadań polegających na testowaniu standardów   w zakresie: pomocy rodzinie z dziećmi oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przyznana kwota dofinansowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy     i integracji społecznej wynosi 999.412,00zł.

Wkład finansowy Powiatu i partnera wynosi 0,00zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2012 13:53