herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

411/2012 w sprawie zmian organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę   interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu

Treść wniosku: W ostatnim roku dokonano wiele zmian organizacyjnych w PCPR
w Myśliborzu, które skutkowały zwolnieniem kilku osób. Zmiany powyższe w założeniu miały usprawnić funkcjonowanie PCPR i obniżyć koszty, tymczasem okazuje się że Pan Dyrektor zatrudnia kolejną osobę po zakończeniu procedury naboru na specjalistę do prowadzenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” w osobie Pani Małgorzaty Modrzejewskiej. Ile kosztowały nas podatników „czystki” w PCPR i ile kosztować nas będzie nowo zatrudniona specjalistka. Czy nie można było tego powierzyć pracownikowi PCPR np. Pani Anecie Żmijewskiej. Co takiego jest w tych specjalistach ze Szczecina, czego nie posiadają nasi pracownicy?

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2012 roku powinien być realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, instytucji finansującej i odpowiadającej za ten program, osoba realizująca go powinna spełniać następujące wymagania:

1.      Ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2.      Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin
w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3.      Mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mając powyższe na uwadze, w celu wyłonienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłosiło nabór na specjalistę do prowadzenia ww. programu.

W wyniku przeprowadzonego naboru (wpłynęła jedna oferta) wyłoniono Panią Małgorzatę Modrzejewską, z którą następnie podpisano umowę zlecenie na realizacje programu.

Ponadto pragnę podkreślić, że Pani Małgorzata Modrzejewska, pomimo zamieszkiwania w Szczecinie, realizowała i realizuje program korekcyjno-edukacyjny również w niżej wymienionych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie:

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie –  w roku 2007, w roku 2008 (dwie grup);

2.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – w roku 2008;

3.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim – w roku 2009 (dwie grupy);

4.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – w roku 2009 (trzy grupy);

5.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – w roku 2009;

6.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – w roku 2009 (dwie grupy);

7.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  – w roku 2010;

8.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – w roku 2010 (dwie grupy);

9.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach – w roku 2010;

10.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach – w roku 2011;

11.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie – w roku 2011;

12.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie – w roku 2011;

13.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – w roku 2011;

14.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach – w roku 2012.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2012 13:51