herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

405/2012 w sprawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę   interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie koncepcji funkcjonowania i rozwoju SPZOZ Szpitala Powiatowego
w Dębnie

 

Treść zapytania: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Dębnie, komisja konkursowa wyłoniła kandydata p. Magdalenę Małyska, która wykazała się dużą znajomością zagadnień związaną z problematyką ochrony zdrowia, odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora szpitala. Ponadto przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szpitala w Dębnie. Gdzie można się zapoznać z tą koncepcją. Czy Zarząd Powiatu zapoznał się z tą koncepcją? Ponieważ w protokołach z posiedzeniach Zarządu na ten temat nie ma wzmianki. Jednocześnie składam wniosek o przedstawienie mi tej koncepcji, podkreślam że  przedstawienie tej koncepcji było wymogiem do przystąpienia do konkursu.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Z koncepcją funkcjonowania szpitala w Dębnie zostali zapoznani Członkowie komisji konkursowej na stanowisko kierownika/dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejnależy uznać za informację publiczną informację wytworzoną przez władze publiczne orazosoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne. Wspomniana wykładnia pojęcia informacji publicznej opiera się przede wszystkim na treści art. 61 Konstytucji RP, wskazującego jako kryterium udostępniania informacji, czy dotyczy ona działalności organów władzy publicznej lub osób pełniących funkcje publiczne. Koncepcja funkcjonowania szpitala w Dębnie została sporządzona przez kandydata na stanowisko kierownika/dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, nie jest więc dokumentem urzędowym, tym samym nie stanowi informacji publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2012 13:37