herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

403/2012 w sprawie spłaty kapitału i odsetek od kredytu udzielonego dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę   interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie przeniesienia wydziałów i jednostek znajdujących się na parterze na czas remontu w budynku przy ul. Północnej 15

 

Treść zapytania: Z przedłożonego sprawozdania finansowego SPZOZ w Dębnie wynika że Powiat podjął obsługę zadłużenia tego szpitala ponosząc tylko koszty finansowe w wysokości  3,582,000zł w tym odsetki od kredytu zapłacone przez Starostwo w Myśliborzu  w wysokości 1,957,091zł oraz kapitał zaplanowany przez Starostwo w wysokości 1,625,000 zł. Odbywa się to kosztem funkcjonowania powiatowej oświaty i powiatowej opieki społecznej. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie się powiatowych finansów i wysokości wskaźnika zadłużenia powiatu jak i zdolności kredytowej. W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie informacji: ile kapitału i odsetek zapłaciło Starostwo na koniec czerwca 2012r? Jak kształtowałoby się zadłużenie powiatu bez obsługi zadłużenia powiatu? Jakie straty z tego tytułu poniósł powiat, ponieważ z tego tytułu zrezygnowano z koniecznych zadań remontowych obciążających koszty funkcjonowania obiektów powiatowych.

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Ogółem - kapitał +odsetki od kredytu długoterminowego – 4.242.056,54zł;

Pożyczka długoterminowa kapitał + odsetki (1.750.000,00zł) – 2.227.957,85zł;

Pożyczka kapitał + odsetki (488.810,64zł) – 503.349,04zł;

Pożyczka 500.000zł.

W związku z udzielonymi poręczeniami dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie oraz SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku Powiat musi zabezpieczyć w budżecie środki na potencjalną spłatę poręczeń w okresie na jaki udzieliło poręczenia tzn. do roku 2021. Środki powyższe są ujmowane w budżecie Powiatu w wydatkach bieżących i nie wchodzą w kwotę długu Powiatu oraz nie wpływają na wskaźnik długu, natomiast wpływają na wskaźnik spłaty zadłużenia. (art. 243 uofp).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2012 13:35