herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę rurociągu gazu surowego DN 150 oraz rurociągu gazu handlowego DN 200 relacji ARCTIC PAPER Kostrzyn - Kostrzyn –KRNiGZ Zielin


Myślibórz 29-07-2004r.

AAB.MW. 7351- 266 / 2004

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Podaje do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. u. Nr 62poz. 627 z 2001r z późn. zm. ) informuję, że w publicznym dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę rurociągu gazu surowego DN 150 oraz rurociągu gazu handlowego DN 200 relacji ARCTIC PAPER Kostrzyn - Kostrzyn -KRNiGZ Zielin na odcinku przebiegającym po terenie gminy Boleszkowice wraz z zespołem śluz nadawczo - odbiorczych i ochroną katodową rurociągów, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych; obręb Namyślin działki: 234/1, 234/2, 456, 232/4, 501, 495, 410, 217/1, 216/1, 573, 184, 566, 167/2, 166/2, 148/2, 446, 148/1; obręb Gudzisz działki: 112/3, 113/1, 114, 115, 111/1, 208, 166/14, 80, 147/7, 402, 213/4, 265, 219, 410, 105/4, 105/6, 105/7, 105/8, 107; obręb Boleszkowice działki: 387, 124/1, 1804/8, 1804/2, 1804/1, 1802, 1716/15, 1687, 1155, 1154, 1150/6, 1141, 1130, 1115, 1092/16, 1017, 1000, 993/1, 989, 927, 926, 934, 448, 447/1, 445, 443, 441/6, 439; obręb Wysoka działki: 188/31, 130, 129, 187/55, 186, 184/2, 31, 18, 48, 17/2, 15.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze - Zakład Górnictwa Nafty i Gazu 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 15.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ulicy Marcinkowskiego 2 - w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ( pokój nr 21 parter ) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Z publicznie dostępnym wykazem można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Myśliborskiego przy ul. Marcinkowskiego 2.

Przygotował: Marek Wasilewski

referent w wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-08-2004 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2004 09:46