herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych do wód powierzchniowych cieku wodnego R - 1 oraz na wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu


ZNAK SPRAWY : OSR 6223/8/04

STAROSTA MYŚLIBORSKI INFORMUJE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr.62 poz.627 z późń. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w dniu 15 lipca 2004 roku wpłynął wniosek Biura Projektów - „PROJEKT” w Szczecinie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych do wód powierzchniowych cieku wodnego R - 1 oraz na wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu przy drodze krajowej nr 23
w miejscowości Barnówko, gmina Dębno.

Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Marcinkowskiego 2, pokój nr 9 ( parter ).

Myślibórz, dnia 15 lipca 2004 roku

Sporządziła:

Magdalena Przyłucka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-07-2004 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2004 15:07