herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

379/2012 w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Myśliborskim

 

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 23 maja br.

w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Myśliborskim:

Treść zapytania: Kolejna kwestia dot. ochrony przed hasałem. Temat jest znany w Myśliborzu i był omawiany na posiedzeniu Zarządu. Został złożony wniosek do Rady Powiatu w Myśliborzu od mieszkańców Gminy Myślibórz, została również podjęta przez Radę Miejską w Myśliborzu uchwała  intencyjna w sprawie ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze. Czy Rada chciała nam coś narzucić? A gdzie nasza samodzielność, którą mamy prawnie uregulowaną. Czy w związku z tym wnioskiem i konsultacjami, które prowadził Starosta wykonano pewne ustalenia. Rada Powiatu zgodnie z art. 116 ustawy Prawo ochrony środowiska podejmuje tylko zakazy dotyczące jeziora tylko dla zapewnienia odpowiednich warunków  akustycznych. Wiem, że były przeprowadzone badania akustyczne w Barlinku wzdłuż głównej ulicy. Czy Gmina Myślibórz zleciła przeprowadzenie badań hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ustawodawca nigdzie nie definiuje jakie powinny być odpowiednie warunki akustyczne. Pomocne jest Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie dopuszczalnych norm hałasu, gdzie określone są normy dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Czy w związku z tym Starosta zamierza zlecić takie badania na jeziorze? Ewentualnie porozmawiać z Burmistrzem, aby Gmina zleciła badania zanim radni rozpoczną kolejną radosną twórczość, pomijając fakt, że art. 7 Konstytucji mówi, że mają działać tylko na podstawie prawa i w granicach prawa.

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

poinformował, że skieruje zapytanie do Burmistrza Myśliborza czy Gmina wykonała takie badania w obrębie Jeziora. Natomiast w kwestii uchwały, nad którą procedował Zarząd zaznaczył, że zaproszeni byli wszyscy radni na spotkanie w Starostwie na temat projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, który został poddany konsultacjom. Zauważył, że na posiedzeniu obecna była część radny z Powiatu, z Gminy Myślibórz. Burmistrz Myśliborza, Zastępca Burmistrza z Dębna oraz przedstawiciele innych środowisk. Podczas spotkania była szeroka dyskusja nad problemem, jaki pojawił się z chwilą zgłoszonych wniosków w zakresie zakłócania ciszy na jeziorach. Wypracowany kompromis polegał na tym, że WOPR wraz z Gminą Myślibórz wypracuje regulamin pozwalający na korzystanie z tego akwenu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników i osób mieszkających w pobliżu terenów uważanych za najbardziej uciążliwe. Zgoda i aprobata takiego rozwiązania była po wszystkich stronach. Dodał, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie nie będzie procedowany do czasu wprowadzenia w życie opracowanego regulaminu w zakresie ograniczenia prędkości w miejscach wyznaczonych - oznakowanych na akwenie. Po tym czasie będą mogły rozpocząć się dalsze prace w zakresie procedowania projektu uchwały. Pozostałe jeziora w Powiecie Myśliborskim - poza Jeziorem w Dębnie zostały zaopiniowane pozytywnie przez organizacje i będą wyłączone z korzystania ze sprzętu motorowodnego. W momencie, kiedy projekt uchwały trafi na posiedzenia Komisji Stałych radni będą mieli możliwość zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Dodał, że konsultacje były prowadzone w sposób wyczerpujący i uwzględniały wszystkie argumenty. Zauważył, że nie spotkał się z negatywną oceną tego przedsięwzięcia. Kolejno stwierdził, że Naczelnik oraz pracownicy Wydziału BOŚ mają wiedzę na temat tego jakie przepisy znajdują się w podstawie prawnej projektu uchwały. Ponadto oznajmił, że Starostwo nie planuje przeprowadzać badania hałasu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-07-2012 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2012 07:38