herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 16/2012 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 18 maja 2012 roku