herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

371/2012 w sprawie dochodzenia należności od osób, które naraziły Powiat Myśliborski na straty:

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie dochodzenia należności od osób, które naraziły Powiat Myśliborski na straty:

 

 

Treść zapytania:Kolejna sprawa dot. dochodzenia należności od osób winnych, które naraziły Powiat na stratę. Na jednym posiedzeniu Zarządu Skarbnik Powiatu złożył wniosek, aby zobowiązać Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby osoba odpowiedzialna za odsetki, (za wyrok sądowy) Pan Marka S., który wykonywał usługi w zakresie strony internetowej poniosła konsekwencje.

Czy był to ostateczny wyrok, czy złożono od tego apelację, czy była możliwość odwoływania się?

Było 56.000 zł zapłaconych odsetek od dużego projektu. Jak dobrze wiemy, to nie podejmowała wówczas decyzji Pani Dyrektor. W momencie pozyskania informacji, że trzeba spłacić to odsetki wynosiły 28.000 zł.   

Czy w tym przypadku Skarbnik Powiatu też twierdzi, że te osoby są odpowiedzialne i powinny płacić za tę różnicę? W wyniku tego, że nie było decyzji, aby od razu zapłacić, a nie odwoływać się czy nie powinni teraz za to płacić?

Podobna sytuacja dotyczy Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. Budżet Powiatu co miesiąc jest uszczuplony o kwotę 8.000 zł. Czy obciążono osoby, które podpisały umowę z Fundacją TPP.

Czy p. Ryszard Szymczyk – były Dyrektor MOS Szkuner też zostanie obciążony, za niewypłacanie nadgodzin dla pracowników na łączną kwotę 40.000 zł?

Czy były Dyrektor MOW Renice – M. Zalewski zostanie obciążony za bezprawne zwolnienie pracownika, za co trzeba było zapłacić ok. 24.000 zł.

Kolejna sprawa dotyczy wymogu natychmiastowej wymagalności 13.000 zł dla p. Roberta Grabowskiego. Trzeba zapłacić 45.000 zł. Kto będzie płacił.

Kolejna dot. aneksu do umowy z Panem Waldemarem Skrzypcem. Podpisanie aneksu wyrażającego zgodę wypłaty 10-cio krotności średniej z 3 miesięcy w kwocie ponad 180.000 zł spowoduje to, że szpital będzie musiał zapłacić. Czy te osoby też to zapłacą.

Każdy kto coś robi może się mylić, ale trzeba wszystkich traktować równo.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
„Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego”. W myśl art. 107 ust. 1 „Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym osób, o których mowa w art. 103, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki”.

Od dnia 01.01.2012 r. Rozdział 4 znajdujący się w ustawie o pomocy społecznej noszący nazwę: Opieka nad rodziną i dzieckiem a tym samym artykuły, które swoim zasięgiem obejmował rozdział 4 tj. od art. 70 do art. 87 a.  – zostały uchylone. Rozdział 4 otrzymał nazwę „Pomoc dla usamodzielnianych” i w tym zakresie Dział Pieczy Zastępczej PCPR
w Myśliborzu stosuje przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Informuję, że wyrok Sądu w sprawie zapłaty na rzecz Pana Marka S. w chwili obecnej uprawomocnił się i w związku z tym jednostka jest zobowiązana do zapłaty wskazanej przez Sąd kwoty.

Ponadto informuję, że tut. Urząd w razie ujawnienia nieprawidłowości podejmuje na bieżąco działania wynikające z przepisów prawa. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 10:17