herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

370/2012 w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie remontu sali gimnastycznej w ZS w Myśliborzu

 

 

Treść zapytania:Do odpowiedzi na interpelacje podchodzimy z uśmiechem na twarzy, tworzymy radosną twórczość. Na pytanie dotyczące remontu dachu w ZS w Myśliborzu odpisano nieprawdę. Gratuluję pracownikom, którzy przygotowują te odpowiedzi. Dokonujemy fałszywej oceny, a później będą konsekwencje w Sądzie Pracy lub innych organach. Przedstawię pismo z dnia 18.08.2010r., które zostało przesłane przez ZSP Nr 2 w Myśliborzu do Starostwa Powiatowego: sprawa: zgłoszenie usterki w ramach inwestycji termo modernizacyjnej w budynku szkoły. Modernizacja budynku szkoły, w tym również sali gimnastycznej polegająca również na dociepleniu była przeprowadzona przez Powiat Myśliborski pod koniec 2009 roku. Podczas eksploatacji budynku okazało się, że woda z obfitych deszczy zalewa pomieszczenia znajdujące się w piwnicach szkoły i części mieszkalnej. Ponadto przecieka dach na sali gimnastycznej – na łączniku budynku szkoły z salą. Poważnemu uszkodzeniu uległa ściana zewnętrzna sali gimnastycznej od strony ulicy Północnej. Wielokrotnie zalewane pomieszczenia i sala gimnastyczna ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu i zniszczeniu. Sytuacje takie nie miały miejsca przed wykonaniem inwestycji. Wielokrotnie informowaliśmy telefonicznie Pana Mariusza Szeligę o zalania i prosiliśmy o interwencję. W podpisie Wicedyrektor Mariola Oleszczuk. Z pisma jednoznacznie wynika, że Starostwo posiadało takie informacje. Dlatego pytam: jakim prawem piszemy, że Dyrektor nie zgłaszał problemu. Jest to sprzeczne z dowodami. Dyrektor 20 maja 2011r. otrzymała pismo, że przedstawiony i uszczegółowiony punkt 11 do harmonogramu działań do podjęcia w związku z przygotowaniem szkoły do połączenia 9 oddziałów gimnazjum zawiera błędy formalne w postaci przydzielenie odpowiedzialności na prace remontowe w Pani jednostce Naczelnikowi Wydziału Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Panu Mariuszowi Szelidze. Przypominam po raz kolejny, że osobą odpowiedzialną za te zadania jest Dyrektor jednostki, czyli Pani. Nie posiada Pani uprawnień do wydawania poleceń pracownikowi. W związku z powyższym proszę przyjąć do wiadomości, że za wszystkie prace związane z przygotowaniem szkoły będzie odpowiadała Pani. Jak można pisać takie rzeczy. Zgodnie z obowiązującym prawem, wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 5 ust. 7 wynika, że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych i innych oraz zadań inwestycyjnych. Jak można wbrew ustawie komuś coś narzucać i dawać zadania wbrew zapisom ustawowym oraz stwierdzić, że Dyrektor nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie zgłaszał problemu.        

Pytam jakim prawem? Dlaczego pisze się nieprawdę w odpowiedziach na  interpelacje? Pracownicy, którzy przygotowują odpowiedzi na interpelacje wprowadzają Starostę w błąd.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że w odpowiedzi na interpelacje z sesji kwietniowej nie zamieszczono informacji niezgodnej ze stanem faktycznym. Stwierdzono, że Pani Beata Fryder – ówczesna Dyrektor  ZS nie zgłosiła szkody (zalania sali gimnastycznej) ani do Starostwa, ani do ubezpieczyciela.  Przedstawione przez Pana pismo z dnia 18.08.2010 roku zostało sporządzone w szkole zanim Pani Fryder objęła funkcję Dyrektora w tej placówce, więc to nie ona poinformowała o nieprawidłowościach powstałych po remoncie. W związku z tym przedstawiona informacja była prawdziwa.

W piśmie tym wymienia się wszystkie usterki w budynku szkoły i sali gimnastycznej wraz zalewaniem piwnic, które nie były objęte termomodernizacją w pierwszym jak i w drugim etapie inwestycji, a przeciekanie dachu nie zostało potwierdzone także podczas kontroli stanu technicznego budynku którą przeprowadzono w grudniu 2010 r.

Cytowany przez Pana art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty rzeczywiście określa zadania organu prowadzącego wśród których w szczególności jest zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Jednakże należałoby także przytoczyć zapis art. 7 ust. 2 pkt 6  Ustawy Karta Nauczyciela, który stwierdza, że Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Tak więc ustawodawca przewidział także odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 10:14