herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

369/2012 w sprawie straty finansowej poniesionej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

1)      w sprawie straty finansowej poniesionej przez SPZOZ Szpital Powiatowy
w Dębnie:

 

 

Treść zapytania: SPZOZ w Dębnie za 2011 rok zamknął się z stratą ok. 1.600.000 zł. Jaka jest ostateczna strata i czy uległa zmianie do dnia sporządzenia sprawozdania i w jaki sposób zostanie pokryta, ponieważ Szpital na dzień dzisiejszy nie posiada środków na pokrycie tej straty. Czy spowoduje to zmianę formy organizacyjnej szpitala, lub jego likwidację.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Wynik finansowy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie za rok 2011, zgodnie zrocznym  sprawozdaniem finansowym wynosi  - strata w wysokości 1.855.168,22zł. Sposób pokrycia ujemnego wyniku finansowego powinien zostać wskazany przez Dyrektora we wniosku skierowanym do Rady Powiatu dot. zatwierdzenia sprawozdania.Rada Społeczna działająca przy Szpitalu na posiedzeniu w dniu 30 maja br. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora z dnia 25.05.2012r. o zaopiniowanie straty netto za rok 2011 z przyszłych przychodów szpitala.

Obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno – prawnej sp zoz albo jego likwidacji, jeżeli jego ujemny wynik nie zostanie pokryty przez szpital lub przez podmiot tworzący, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011          o działalności leczniczej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 10:12