herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

362/2012 w sprawie zatrudnienia pracowników, którzy pełnili funkcje publiczne

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie zatrudnienia pracowników, którzy pełnili funkcje publiczne

 

Treść zapytania: Czy osoby wydające decyzje począwszy od Starosty, skończywszy na osobach upoważnionych mogą być zatrudniane po ustaniu warunków pracy w firmach, których te decyzje dotyczyły. A jeśli istnieje taka możliwość chciałbym wiedzieć czy miały miejsce takie sytuacje po upływie kadencji? Proszę o odpowiedź na piśmie.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r., Nr 216, poz. 1584 ze zm.), osoby które wcześniej pełniły funkcje publiczne w ciągu roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji nie mogą być zatrudniane lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy jeżeli brały udział w wydawaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy.

Powyższy zakaz w samorządzie powiatowym dotyczy: członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje
w imieniu Starosty. Zakaz ten skierowany jest do byłych pracowników pełniących funkcje publiczne oraz do potencjalnych pracodawców.

Należy podkreślić jednak, że konsekwencje prawne za złamanie przedmiotowego zakazu ponosi zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie pracodawca.

Powyższy czyn zgodnie z art. 15 w/w ustawy stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że tut. Urząd nie posiada informacji czy takie sytuacje miały miejsce po upływie kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 09:47