herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

358/2012 w sprawie poniesienia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie poniesienia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Treść zapytania: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zaniechaniem przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą
o rachunkowości, co wynika z art. ust. 18 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z odpowiedzi na interpelację wynika że przepisy te naruszono w kilku podległych jednostkach np. w Domu Dziecka. Czy osoby winne naruszenia tych przepisów zostały skierowane do Rzecznika?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż w swojej interpelacji przedstawił Pan informację, jakoby                     z udzielonych wcześniej odpowiedzi na interpelacje wynikało, że przepisy w zakresie inwentaryzacji, zawarte w ustawie o rachunkowości zostały naruszone w kilku podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu – w konsekwencji czego, należało złożyć do RDFP zawiadomienie o wystąpieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wyżej wymienionym obszarze. W powyższej kwestii wyjaśniam, iż w roku bieżącym nie została udzielona takowa informacja.

W odpowiedzi na przedstawioną interpelację wyjaśniam, że w roku 2012 – zgodnie
z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego z dnia 02 kwietnia 2012 roku została przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  kontrola doraźna  w zakresie zgodności przeprowadzenia inwentaryzacji z obowiązującymi przepisami. W toku kontroli stwierdzono, iż Dyrektor jednostki nie dotrzymał terminu i częstotliwości inwentaryzacji a przeprowadzona inwentaryzacja została przeprowadzona i rozliczona niezgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

W związku z powyższym w dniu 07 maja 2012 roku Starosta Myśliborski złożył zawiadomienie (pismo nr  Kr.3251.7.2012) do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych
o wystąpieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewidzianych w  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004  roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 09:40