herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

353/2012 w sprawie przekazania mienia ZPOW "Szkuner" w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie przekazania mienia ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu

 

 

Treść zapytania:Dnia 21.12.2011r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XIV/134/2011
w sprawie rozwiązania ZPOW „Szkuner”. Zgodnie z § ust.3. mienie jednostki zostanie przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbioroczego wyodrębnionym placówkom. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu. Od podjętej uchwały minęło 5-mcy i czy to mienie zostało przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym? Jeśli nie to dlaczego  i kiedy to nastąpi?

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że na podstawie  § 3 Uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 63/207/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku powołał Zespół w celu dokonania czynności związanych z przekazaniem mienia rozwiązanego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Powołany przez Zarząd Zespół dokonał podziału majątku ZPOW „Szkuner” wyodrębnionym placówkom. Komisja ze swoich prac sporządziła protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostały ujęte wszystkie składniki majątku ruchomego i nieruchomego z podziałem na wydzielone placówki. Protokół był podstawą do sporządzenia inwentaryzacji na dzień
31 stycznia 2012 roku, który był dniem rozwiązania ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu. Główny Księgowy ZPOW „Szkuner” sporządził inwentaryzację pełną - spis z natury. Sporządzone arkusze zostały podpisane przez członków Komisji inwentaryzacyjnej powołanej przez Dyrektora ZPOW „Szkuner”. Nie zawierały one podpisu osoby zdającej – Pana Dariusza Strachoty. Powyższe było podstawą do przejęcia majątku przez Dyrektorów MOS „Szkuner” i Domu Wczasów Dziecięcych: Pana Krzysztofa Rosadzińskiego i Pana Jana Jakubowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 09:14