herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

352/2012 w sprawie niepodjęcia przez Radę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie niepodjęcia przez Radę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Treść zapytania:Na ostatniej sesji została podjęta uchwała w sprawie zmian w WPF.
W załączniku nr 1 pozycja 10 są zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2012-2027
w kwocie ponad 74.893.000zł. Dlaczego nie ujęto zadań, pod które zaplanowano wydatki naruszając zasadę jawności finansów publicznych wyrażoną w art. 34 ustawy o finansach publicznych i w art. 226 ust. 3, jak nazwa i cel odpowiadający za wykonanie zadania i okres jego realizacji. Na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę, w której dokonujemy zmian
w budżecie. Dlaczego nie przygotowano na posiedzenie Komisji projektu uchwały w sprawie zmian w WPF zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Uważam, że w przyszłości przy zmianie budżetu powinna zostać podjęta uchwała w sprawie zmian w WPF.
W przeciwnym wypadku naruszone zostają przepisy prawa.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że w załączniku Nr 1 w poz. 10 zaplanowane są wydatki majątkowe w latach 2012-2027 w wysokości limitu określonego w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe. Z tych środków finansowane są zarówno zadania inwestycyjne wieloletnie, które trzeba ująć w załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć jak również jednoroczne inwestycje
i zakupy inwestycyjne których nie ujmujemy w załączniku Nr 2.

Kwoty ujęte w wierszu 9 ulegają zmianie każdorazowo kiedy zmienia się wysokość dochodów jak i wydatków w roku 2012 (zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie) oraz przychodów i rozchodów. Wynika to z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a mianowicie założona jest indeksacja z roku na rok co zostało przedstawione
w zał. Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2012-2027.

Na sesji w m-cu maju 2012 roku podejmowana była uchwała budżetowa powodująca zmianę jedynie dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł. co nie powodowało zmian wyniku budżetu oraz zmian przedsięwzięć.

Art.229 ustawy o finansach publicznych mówi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:11